Menzis mag huisartsen een financiële tegemoetkoming geven indien de arts doelmatig
cholesterolverlagers en maagzuurremmers voorschrijft. Dat blijkt uit een uitspraak van
het Gerechtshof in Arnhem vandaag in het hoger beroep dat vier medicijnfabrikanten tegen Menzis hadden aangespannen. Roger van Boxtel, bestuursvoorzitter van Menzis: 'Ook in hoger beroep krijgt de premiebetaler gelijk. Hij krijgt de beste zorg voor de beste
prijs, zonder dat Menzis op de stoel van de huisarts gaat zitten.

Menzis stimuleert huisartsen namelijk om méér voor te schrijven volgens de Richtlijnen van de beroepsgroep zelf. En dat betekent het meest geschikte medicijn voor iedere patiënt én voor een redelijke prijs. Bottom line: de huisarts bepaalt wat er wordt voorgeschreven.'
Menzis gaat niet op de stoel van de dokter zitten
Huisartsen hebben en houden altijd hun professionele autonomie in hun voorschrijfbeleid. Menzis onderschrijft de nieuwste NHG-standaarden van de beroepsvereniging van huisartsen én erkende regionale behandelrichtlijnen waarmee huisartsen bepalen welk middel zij voorschrijven. 'Wij vragen huisartsen om naast de inhoud van de richtlijnen óók de kosten van een medicijn mee te nemen in hun afweging. Goedkoop waar dat kan, duurder als het moet!', aldus Van Boxtel. 'Uiteraard houden wij rekening met chronische gebruikers van meerdere geneesmiddelen. Deze patiënten hebben soms het duurdere middel nodig omdat dat zich beter verhoudt met andere geneesmiddelen die ze al gebruiken.'
Nieuwe module Doelmatig Voorschrijven in 2006
Menzis wil ook in 2006 de kwaliteit van de zorg stimuleren met de vernieuwde module Doelmatig Voorschrijven 2006. Voorschrijven volgens de NHG-standaarden (eigen beroepsrichtlijnen van de huisartsen) zou vaker moeten gebeuren. Waar dit niet of onvoldoende gebeurt, lopen patiënten onnodig risico en ontvangen ze niet de beste
zorg. Met de module Doelmatig Voorschrijven 2006 wil Menzis de huisartsen stimuleren om medicijnen voor te schrijven volgens hun eigen richtlijnen. Menzis wil nadrukkelijk over de definitieve vormgeving van de module 2006 gaan overleggen met de Patiënten- en artsenorganisaties, zodat die nog beter aansluit bij de wensen van huisartsen en hun patiënten.
Gerichte vergoeding voor extra huisartsenzorg
Huisartsen ontvangen een gerichte extra vergoeding, bestemd voor betere huisartsenzorg. In de module Doelmatig Voorschrijven 2006 krijgen huisartsen een vergoeding voor het volgen van de NHG-richtlijn in het voorschrijven van medicijnen. Deze vergoeding is nadrukkelijk bestemd voor kwaliteitsverbetering in de huisartsenzorg. Voor iets anders kan de huisarts het geld niet gebruiken. In 2005 hebben 280 huisartsen zich ingeschreven voor deelname aan de module Doelmatig Voorschrijven 2005.
bron:Menzis