Overheden, bedrijven enz. kunnen Vriend van de Nacht worden in het kader van de campagne Laat het donker donker. Een vriend van de nacht houdt in zijn beleid expliciet rekening met de waarde van de duisternis, uiteraard in afweging met andere relevante factoren, zoals verkeers- en sociale veiligheid.

 

De Gemeente Meppel is als eerste gemeente in Drenthe vriend van de nacht geworden. De gemeente vindt het belangrijk dat burgers zich bewust worden van het schaarse goed à¢donkerà¢. Het doel van een vriend van de nacht is niet om alle verlichting uit te doen. Sociale veiligheid en verkeersveiligheid zijn erg belangrijk. Verlichting en duisternis hoeven niet haaks op elkaar te staan. Duisternis is een schaars goed geworden. Daar moet men zich van bewust zijn. Waar kan men nog genieten van een prachtige sterrennacht?

Dat Meppel Vriend van de Nacht is geworden wil dan ook niet zeggen dat het centrum en fiets- en wandelroutes donker en gevaarlijk moeten worden. Wel kan gekeken worden naar de richting van het schijnsel van de verlichting. In andere gevallen kunnen soms bewegingsmelders dienst doen en voortdurend brandende verlichting vervangen.

De gemeente zal invulling aan haar vriendschap geven in het beleidsplan openbare verlichting dat in de tweede helft van dit jaar wordt opgesteld. Aspecten die hierbij een rol kunnen spelen zijn o.a. de richting, de plaats, de sterkte, de soort en de branduren van verlichting.

De gemeente heeft een adviserende rol ten aanzien van energieverbruik van bedrijven. Vanuit dat oogpunt zal de gemeente wijzen op lichtreclames die onnodig branden of onnodig energie verbruiken.

Wordt ook vriend van de Nacht
Ook de inwoners kunnen Vriend van de Nacht worden om zo op eenvoudige wijze de donkere nacht te behouden. Een Vriend van de Nacht gebruikt geen of spaarzaam buitenverlichting, bijvoorbeeld met behulp van een bewegingsmelder. Hij vervangt de verlichting van een oprit naar een garage door reflectoren. Bovendien zorgt een Vriend van de nacht er voor dat een lamp alleen schijnt in de richting waar het licht echt nodig is. Zo geeft de lamp minder hinder en komt er minder licht in de atmosfeer terecht. En zo blijft het genieten van een flonkerende sterrenhemel mogelijk! De Milieufederatie Drenthe roept alle inwoners op om zich aan te melden als Vriend van de Nacht via e-mail [email protected] of telefoon 0592-311150.

Landelijke campagne Laat het donker donker
De campagne Laat het donker donker laat iedereen van de donkere nacht genieten, bijvoorbeeld door vleermuisexcursies en nachtwandelingen. Hoogtepunt van de campagne valt op 29 oktober, als de zomertijd overgaat in de wintertijd. Op tal van plaatsen in Nederland worden dan activiteiten georganiseerd.

bron:Gemeente Meppel

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular