De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) heeft 18 januari 2006 het milieu-effectrapportage (MER) voor gaswinning onder de Waddenzee ingediend. De rapportage dient als voorbereiding op de besluitvorming over de ruim 30 vergunningen die nodig zijn voor de gaswinning en ligt ter inzage bij het ministerie. In april neemt de minister een ontwerpbesluit over de vergunningen. Begin 2007 wil de NAM beginnen met de gaswinning.

De NAM is van plan aardgas te gaan winnen uit 6 gasvelden waarvan er 5 geheel of gedeeltelijk onder de Waddenzee liggen en één ten dele onder het Lauwersmeergebied. Het gaat om boringen vanaf de bestaande locaties Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen, waarvandaan tien jaar geleden al is aangeboord. Het gewonnen gas zal, via nog aan te leggen gastransportleidingen, worden afgevoerd naar de bestaande gasbehandelingsinstallaties te Anjum en Grijpskerk.
Hand-aan-de-kraan
De NAM wil vanaf de start van de gaswinning het hand-aan-de-kraan principe toepassen. Door de gasproductie in het begin te temperen, kan de winning plaatsvinden binnen de meest veilige natuurgrens, die is berekend op basis van de meest strikte aannames, bijvoorbeeld een mogelijk versnelde zeespiegelstijging.

Voorafgaand aan de gaswinning moeten de al bestaande putten gereed gemaakt worden voor productie en moeten er leidingen worden aangelegd vanaf de drie locaties naar dichtbij gelegen gasbehandelingsinstallaties. De winning duurt 20 tot 35 jaar. In de MER is onder meer onderzocht wat de effecten zijn van de bodemdaling die de gaswinning gaat veroorzaken in een deel van de Waddenzee en in het Lauwersmeergebied.
bron:NAM