Gemeentelijke speeltuinen voldoen vaker
aan de veiligheidseisen dan speeltuinen die door scholen of private
instellingen worden beheerd. Dat blijkt uit een meerjarig onderzoek
van de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) naar de veiligheid van
speeltoestellen in Nederland. De VWA zal haar controles in 2007 met
name richten op beheerders die de veiligheid niet op orde
hebben.

In de periode 2000-2005 zijn door de VWA
jaarlijks zo'n 2000 speellocaties bezocht. Bij speelplaatsen die
door een private instelling worden beheerd (camping,
horecaonderneming, speeltuinvereniging) werden verhoudingsgewijs de
meeste overtredingen geconstateerd (32%). Bij scholen ligt dat
percentage op 23% en bij gemeentelijke speelplaatsen op 19%.

Jaarlijks worden zo'n 11.000 kinderen in
het ziekenhuis behandeld na een ongeval met een speeltoestel. De
meest voorkomende gevaren van speeltoestellen zijn verstikkings- en
valgevaar.

bron:VWA