Veel havo- en vwo-scholieren op rooms-katholieke scholen gaan zonder godsdienst door het leven. Elf procent noemt zich religieus, 69 procent niet. Hun belangrijkste levensdoelen zijn van het leven genieten (98 procent), vrij en onafhankelijk zijn (97 procent) en een gelukkige relatie hebben (95 procent).

 

Onderzoek
Dat blijkt uit een onderzoek van de Katholieke Theologische Universiteit Utrecht en de Universiteit Utrecht onder 1250 vwo- en havo-leerlingen van vijftien tot achttien jaar op rooms-katholieke scholen. De onderzoekers presenteerden gisteren de resultaten.

Momentengeloof
Slechts 5 procent gaat vaak of regelmatig naar de kerk, 2 procent leest vaak of regelmatig in de bijbel. Jongeren denken wel aan de kerk bij belangrijke momenten in hun leven. Bijna de helft wil in de kerk trouwen, 40 procent wil een priester bij de eigen begrafenis en ruim eenderde is van plan de kinderen te laten dopen.

Vaag omschreven zingeving
De onderzoekers concluderen in hun rapport Geloof? ff checke! dat de jongeren een heel andere taal gebruiken dan de kerken. Toch is er volgens hen hoop voor de kerken. "Hoop dat wanneer ze echt met deze jongeren in gesprek gaan, geloof wel eens heel zinvol zou kunnen zijn voor de vaag omschreven zingeving en levensdoelen van deze jongeren.''

Normen en waarden
De twee hoogst scorende levensdoelen waren dezelfde als die in een eerder onderzoek uit 2000. 'Seksualiteit beleven' als levensdoel, dat toen nog 95 procent scoorde, is echter minder belangrijk geworden (85 procent). De ondervraagden vinden rechtvaardig zijn (89 procent) en een goed mens zijn (86 procent) belangrijker. "De cijfers geven dus allerminst een teloorgang van christelijke normen en waarden aan'', aldus de onderzoekers. De drie minst populaire levensdoelen zijn net als vijf jaar geleden een leven begeleid door God, vertrouwen in God hebben en geloof hebben.

'Iets hogers'
Toch vindt minder dan een kwart geloof ouderwets en achterhaald; 56 procent is het met die stelling oneens. In het nadenken over zichzelf laat 45 procent geloof een rol spelen. Bij het woord God denken ze vooral aan 'iets hogers'.

bron:RKK