(Persbericht) Deze week is in de Staatscourant een artikel verschenen dat RVS schadeverzekeringen wordt overgenomen met terugwerkende kracht per 1 januari 2011 door Nationale Nederlanden.
Per heden is dit een feit en door de Nederlandsche Bank goedgekeurd.
Hiermee komt het bekende merk RVS te vervallen. In een eerder stadium is dit ook gebeurd met de Ing labels Westland Utrecht en de Postbank. Voor meer informatie houdt het nieuws in de gaten op: http://www.finabeet.nl en / of http://www.leefvrij.nl