Organisaties in Nederland kunnen aantoonbaar meer dan € 600 miljoen per jaar besparen door elektronisch te factureren. Op 1 oktober 2006 heeft Silverback de website Factuurwijzer.nl gelanceerd. Factuurwijzer.nl is een onafhankelijk initiatief dat bedrijven en organisaties informeert over alle aspecten van elektronisch factureren. Daarmee biedt de website Factuurwijzer.nl zicht op een administratieve lastenverlichting van 600 miljoen euro per jaar. En dan is er nog geen rekening gehouden met het besparingspotentieel als de overheid overgaat op elektronische facturen!

Vanwege diverse oorzaken blijft bij mogelijke gebruikers koudwatervrees bestaan. Dit komt allereerst omdat er geen eenduidig beeld wordt geschetst van elektronisch factureren. Bovendien zijn gebruikers onvoldoende bekend met de mogelijkheden en voordelen van elektronisch factureren. Verder ontbreekt er een duidelijke stimulans vanuit de overheid.


De website Factuurwijzer.nl neemt deze koudwatervrees stap voor stap weg. Daarvoor wordt eerst ingegaan op de achtergrond van elektronisch factureren en komen de voordelen aan bod. Ook is het mogelijk een stappenplan te doorlopen en eventueel dieper in te gaan op specifieke aspecten van elektronisch factureren. Daarnaast wordt er een overzicht van aanbieders verstrekt, ingedeeld volgens diverse kenmerken. Op deze manier raken geïnteresseerden beter geïnformeerd en zijn ze beter in staat om over te stappen op elektronisch factureren.
 Over
Silverback is in 2003 opgericht en heeft zich sindsdien toegelegd op elektronisch factureren. Dit heeft geleid tot vele tientallen onderzoeken, workshops, adviezen en presentaties op dit gebied. Verder levert Silverback dit jaar de dagvoorzitter van het tweede nationale congres over elektronisch factureren en betalen, dat op 15 november 2006 wordt gehouden in het Triavium in Nijmegen. Silverback staat daarnaast aan de wieg van het Platform Elektronisch Factureren, gericht op leveranciers.

bron:Silverback