Het Lejofonds is actief in Oeganda. Samen met een plaatselijke stichting is in het district Mukono op een uurtje rijden van de hoofdstad Kampala een project onder de naam à¢â‚¬Å“ From goat to goatà¢â‚¬ gerealiseerd.
Families en gezinnen die een gehandicapt kind hebben of een weeskind dat niet naar school gaat, kunnen onder bepaalde voorwaarden een geit krijgen. Daarmee zijn inkomsten te genereren
waardoor schoolgeld betaald kan worden. Het kind gaat naar school en heeft weer een toekomst.
Voordat een familie een geit krijgt, moet een training gevolgd worden in het omgaan met een geit. Ook moet men zelf een inspanning verrichten, namelijk het bouwen van een onderdak voor de geit.
Belangrijkste voorwaarde is, dat het eerstgeboren geitje wordt doorgegeven aan een volgende familie. Zo ontstaat een à¢â‚¬Å“sneeuwbaleffect aan hulpà¢â‚¬, een belangrijk uitgangspunt van het project.
Meer informatie is te vinden op www.lejofonds.nl

NCRV‘˜s Mambapoint.tv heeft onder de titel à¢â‚¬Å“Laat zien wat je doetà¢â‚¬ een videowedstrijd uitgeschreven waarmee de winnaar tweeduizend euro voor zijn project kan winnen. Bekend is geworden dat het Lejofonds met het filmpje à¢â‚¬Å“ Lejofonds 2009; Vooruit met de geit!à¢â‚¬ doorgedrongen is tot de finale. Tot 11 november kan op www.mambapoint.tv gestemd worden op een van de drie finalefilmpjes. Op 8 november wordt de zichtbaarheid van het stemgedrag weggehaald om de spanning te verhogen. Er kan dan nog wel gestemd worden. Op 11 november komt Mambapoint, gewapend met camera en cheque op bezoek bij de winnaar om gelijk de tweeduizend euro te overhandigen. Dezelfde dag staat het filmpje van deze overval op Mambapoin.tv.

Het Lejofonds doet een oproep te stemmen. Op het Lejofonds
Tweeduizend euro is in Oeganda meer dan 51/2 miljoen Oegandese shilling. Ongelooflijk veel geld waar ontzettend veel goeds mee gedaan kan worden.

Website: http://lejofonds.nl

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular