De afzetprijzen van de Nederlandse
industrie waren in november 2,5 procent hoger dan in november 2005.
Vanaf juni dit jaar was de prijsstijging telkens kleiner dan in de
voorafgaande maand. In november was de prijsstijging op jaarbasis
weer hoger dan in oktober. Dit komt vooral door het relatief lage
prijsniveau in november vorig jaar.Dat blijkt uit de ervaringen van
het CBS.

De prijzen van metalen op de wereldmarkt
zijn sterk gestegen. Mede hierdoor lagen de afzetprijzen in de
basismetaalindustrie 23,6 procent hoger dan in november 2005. In
maart van dit jaar waren de prijzen bijvoorbeeld slechts 1,8
procent hoger dan een jaar eerder. Daarnaast stegen de afzetprijzen
in zowel de metaalproductenindustrie als de houtverwerkende
industrie bovengemiddeld, met 5,8 procent.

In de aardolieverwerkende industrie waren
de afzetprijzen 2,6 procent lager dan in november 2005. Dit was in
oktober bijna 10 procent. In januari van dit jaar lag het niveau
van de afzetprijzen in deze bedrijfstak nog 50 procent hoger. Deze
ontwikkeling is toe te schrijven aan het prijsverloop van ruwe
aardolie.

bron:CBS