De gratis dagbladen Metro en Spits zullen
het meest te lijden krijgen van de komst van dagblad De Pers. Van
de krantenlezers met een betaald abonnement overweegt 66% door de
komst van de gratis tabloid De Pers het bestaande abonnement op te
zeggen. Dat blijkt uit een online onderzoek van communicatie
adviesbureau Universal Media en e-mailmarketing bureau TAPPS.

Het onderzoek komt een maand na de
introductie van De Pers. Het is uitgevoerd onder 665 respondenten
van 20 tot 49 jaar. Een derde van de respondenten zegt minder
andere dagbladen te gaan lezen na de komst van De Pers. Daarvan
zegt ruim 70 procent Metro en Spits voortaan te laten liggen. De
Pers, dat in de markt is gezet als de eerste gratis
kwaliteitstabloid, krijgt gemiddeld een 5,8 als waarderingscijfer,
met een opvallend hoog percentage mensen die De Pers met een zeer
hoog of zeer laag cijfer waardeerden. Men vindt De Pers vooral
informatief (40%). De lay-out wordt als degelijk (26%),
overzichtelijk (21%) en saai (16%) gepercipieerd. 27% geeft aan dat
de nieuwe krant niet te vergelijken is met een bestaande krant. Als
het te vergelijken is, vergelijkt men het hoofdzakelijk met Metro
of nrc.next. De naamsbekendheid van De Pers is na een maand hoog te
noemen: 83% van de respondenten heeft van De Pers gehoord. Van de
respondenten die De Pers kennen komt ruim 86% uit de Randstad.

De NS-stations hebben het grootste aandeel
in de distributie met 26%, 13% heeft op kantoor of werk De Pers
meegenomen en ruim 40% heeft de krant op een andere wijze
verkregen: via vrienden, in de kroeg, de buren, de supermarkt,
pompstation of winkel. Het merendeel van de respondenten heeft het
blad één keer gelezen. 3% heeft aangegeven elke dag
De Pers te lezen. Net als de Metro en Spits leest men De Pers
voornamelijk in het openbaar vervoer, thuis of op het werk. 50%
geeft aan minimaal de helft te lezen, van deze groep geeft 30% aan
het blad helemaal te lezen.

bron:TAPPS