(Persbericht) Zelfbeoordelingstool biedt organisaties kosteloos inzicht in verbeterpunten in de ontwikkelcyclus

Hoofddorp, 15 september 2011 - Micro Focus, marktleider op het gebied van modernisering, testen en management van enterprise applicaties, lanceert het online Application Value Profile (AVP). Het gebrek aan pragmatische projectmodellen voor de softwareontwikkelcyclus (software development lifecycle, SDLC) wordt vaak aangewezen als de oorzaak van mislukte IT-projecten. Een recent rapport van The Standish Group toont aan dat 63 procent van de projecten te laat opgeleverd wordt, te duur is of compleet faalt. Om organisaties te helpen beter zicht te krijgen op de SDLC ontwikkelde Micro Focus het AVP. Deze online zelfbeoordelingstool helpt strategische en continue verbeteringen te realiseren in het softwareontwikkeltraject.

De AVP-methode profileert en analyseert de ontwikkelcyclus en relateert dit aan de verwachtingen die de business heeft. Dit biedt organisaties de mogelijkheid om alle potentiële verbeterpunten vast te stellen en te prioriteren, zodat een aantal initiële punten kunnen worden geïsoleerd om gericht te verbeteren. Zodra het online profiel is voltooid, ontvangt de deelnemer kosteloos een rapport waarin eigen technologie wordt vergeleken met die van soortgelijke andere bedrijven, een overzicht van essentiële prestatie-indicatoren wordt gegeven en aanbevelingen worden gedaan voor toekomstige stappen.

De objectieve analyse die het AVP bedrijven biedt, helpt mogelijke verbeterpunten te identificeren. Hierdoor kunnen zij maximaal rendement halen uit de softwareontwikkel en -test investeringen. Het biedt inzicht in de issues en processen bij project-, requirements-, change-, configuration- en qualitymanagement. Het AVP biedt een strategie voor het verbeteren van de ontwikkel- en testmogelijkheden en het beoordelen van de waarde die veranderingen voor de business opleveren. Vergeleken met andere modellen biedt het AVP een meer pragmatische en transparante benadering die de basis vormt voor de ontwikkeling van een concreet en haalbaar verbeterplan.

Het online AVP evalueert de drie belangrijkste IT-disciplines binnen een organisatie middels een doelgerichte vragenlijst. Het gaat hierbij om requirements, change en kwaliteit, in relatie tot trends binnen de branche. De resultaten worden visueel ondersteund voor een duidelijk overzicht van de flexibiliteit, productiviteit en business alignment van een organisatie. Op basis van deze evaluatie kunnen gebruikers aanbevelingen ontvangen van Micro Focus voor initiële stappen om de flexibiliteit, productiviteit en business-IT alignment te verbeteren. Hierbij biedt Micro Focus meer dan alleen een standaard verbeterplan; er wordt een kwantitatief bedrijfswaardeprofiel opgesteld. Dit is een basis om de potentiële ROI die hoort bij ontwikkel- en testprocessen en mogelijkheden voor technologische verbeteringen te behalen.

Jens Puhle, Country manager Nederland bij Micro Focus, Noord-Amerika: "Bedrijfsleiders hebben vaak weinig moeite met het nemen van besluiten, maar we zien vaak dat ze niet over de juiste informatie beschikken om een weloverwogen besluit te kunnen nemen. Met de uitkomsten van het AVP helpen we bedrijven bij een intelligente besluitvoering over het investeren in verbeteringen, waarbij gekeken wordt naar het optimaliseren van de impact voor de business."

"Bedrijven van elk formaat en uit elke branche zoeken nieuwe manieren om de operationele kosten te verlagen en tegelijkertijd waardevolle klanten aan te trekken en vast te houden", aldus Puhle. "Het gevolg is dat CIO's meer dan ooit afhankelijk zijn van de IT-afdeling en softwareontwikkelaars om zeker te stellen dat bedrijfskritische toepassingen op kosteneffectieve wijze ondersteuning bieden aan de doelstellingen voor strategische groei. Het AVP biedt de mogelijkheid om de eigen toepassingen te vergelijken met die van de concurrent en bovendien een specifiek investeringsrendement vast te stellen en te bepalen welke stappen direct kunnen worden genomen om de flexibiliteit en efficiency te verbeteren."

Via http://bit.ly/paiaUA is meer informatie over het Application Value Profile van Micro Focus te lezen.