Het aantal aanbieders van microfinanciering (microfinancieringsinstellingen (MFI's)) in ontwikkelingslanden blijft achter bij de enorme vraag. Het huidige kapitaal ter financiering van nieuw op te richten MFI's dat veelal afkomstig is van (niet commerciële instellingen als) ontwikkelingsorganisaties vertoont te weinig groei. Er is behoefte aan meer risicodragend kapitaal. 

Het 'Year of Microcredit', zoals 2005 door de VN is uitgeroepen, heeft aandacht opgeleverd voor microfinanciering. En de succesverhalen over microfinanciering zijn niet van de lucht: het blijkt overal ter wereld economisch haalbaar om krediet aan arme mensen te verlenen.  
 
Desondanks en ondanks de groei in het aantal aanbieders blijft meer dan 90% van de potentiële gebruikers - dat is meer dan 600 miljoen mensen - verstoken van toegang tot microfinanciering. De huidige initiatieven leveren onvoldoende financiën om aan de groeiende vraag te voldoen. De Nederlandse overheid bijvoorbeeld stimuleert het investeren in sociaal-ethische fondsen met de mogelijkheid van fiscale aftrekbaarheid. Maar de investeerders verwachten hun investering met enige rente wel retour en daardoor is dit kapitaal alleen geschikt ter financiering van reeds bestaande MFI's. Nieuw op te zetten MFI's vragen om hoge aanvangsinvesteringen die hogere risico's kennen.  
 
MFI's maken een cyclus van groei door voordat ze zelfstandig kunnen opereren. Als aanbieders van microfinanciering moeten ze voldoen aan commerciële eisen en een steeds variabeler pakket aan diensten en bijvoorbeeld verzekeringen kunnen aanbieden. In dit groeiproces is er een verschuiving in de vraag naar kapitaal: van investeringen door NGO's naar risicodragend kapitaal van zogenaamde social investors en social investment funds. Tevens is er een dringende behoefte aan externe financiële expertise waar de MFI's een beroep op kunnen doen.  
 
Cordaid is een van de grootste Nederlandse verstrekkers van microkredieten. De uitstaande portefeuille aan leningen bedraagt momenteel ruim 26 miljoen euro. Het Cordaid Congres 'Investing in the Poor' zoekt naar manieren om optimaal gebruik te maken van het kapitaal en de expertise van social investors.  
 
bron:Cordaid

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular