(Persbericht) Almere 13 september 2010 - Lang heeft men gedacht dat RSI of klachten bij beeldschermwerkers te beteugelen of te voorkomen waren door, tijdens het werk, frequent korte pauzes van enkele seconden in te bouwen. Recente inzichten laten zien dat het effect van langere pauzes of zogenaamde interventies, van minimaal 3 minuten, veel groter is. En dat deze interventies paradoxaal ook leiden tot meer tijdwinst!

Aan het begin van deze eeuw kwam er vanuit wetenschappelijke hoek ondersteuning van het positieve effect van korte pauzes of zogenaamde micropauzes. Beeldschermwerkers met klachten konden in deze studies met minder klachten hun beeldschermwerk verrichten. De micropauzes waren goed in te voeren in de praktijk. Traditionele pauzesoftware programma‘˜s herinneren medewerkers eraan om deze korte pauzes van 5-10 seconden te nemen. Analyses laten zien dat deze micropauzes door veel beeldschermwerkers ook geaccepteerd worden: 75% van de getoonde micropauzes wordt daadwerkelijk opgevolgd. Een goede oplossing dus: effectief en praktisch uitvoerbaar. Of toch niet helemaal?
Interventies van minimaal 3 minuten, aangevuld met micropauzes, blijken een veel groter effect te hebben dan micropauzes alleen.

Dit blijkt uit een kritische herevaluatie van de uitgevoerde wetenschappelijke studies. Een verklaring voor het grotere effect is dat medewerkers uit zichzelf al veel micropauzes nemen en dat traditionele pauzesoftware hieraan slechts een onbeduidend aantal extra micropauzes toevoegt. Interventies, van minimaal 3 minuten, voegen echter wel extra pauzetijd toe tijdens beeldschermwerk. Hierdoor kan er meer afwisseling tussen beeldschermwerk en andere activiteiten plaatsvinden, waardoor medewerkers daadwerkelijk kunnen herstellen. Het aantal micropauzes tijdens een dag verder ophogen heeft dus geen nut aangezien de concentratie dan te vaak wordt onderbroken. Dit is op zichzelf al ongunstig maar deze frequente pauzemeldingen leiden daarnaast tot veel irritaties bij medewerkers.
Organisaties kunnen meer effect halen uit hun à¢â‚¬Å“pauzebeleidà¢â‚¬ door meer aandacht te geven aan het inlassen van (effectieve) interventies, van minimaal 3 minuten. Onderzoek laat zien dat langere interventies niet alleen effectief zijn in het beteugelen van (RSI) klachten, maar dat deze ook leiden tot een betere concentratie en extra tijdswinst. Effectieve interventies zijn dus ook een meerwaarde voor de grote groep medewerkers die gà©à©n klachten heeft! Om het concentratievermogen van alle beeldschermwerkers te herstellen is het nodig andere activiteiten uit te voeren die lang genoeg duren om de aandacht even van de werktaak af te halen.

ErgoDirect International is een innovatieve kennispartij als het gaat om gezond, productief en efficiënt beeldschermwerk. Software oplossingen van ErgoDirect International zijn gebaseerd op wetenschappelijke kennis en getoetst door gerenommeerde wetenschappers en ergonomen. Haar softwareproduct CtrlWORK (persoonlijke effectiviteit software) is in korte tijd al zeer succesvol. Wat betreft R&D legt ErgoDirect International haar oor continue te luister bij haar klanten en de wetenschap. Wij weten wat de wensen en behoeften van onze klanten zijn en ontwikkelen daar ook naar. Producten van ErgoDirect International worden gebruikt binnen ministeries, provincies, gemeenten, onderwijs, banken, (zorg)verzekeraars, (it)dienstverleners, industrie en vele andere bedrijfstakken.
Beeldschermwerkers werken slimmer à©n gezonder met producten van ErgoDirect International

Referenties
à¢â‚¬¢ De Vera Barredo R, Mahon K. The Effects of Exercise and Rest Breaks on Musculoskeletal Discomfort during Computer Tasks: An Evidence-Based Perspective. Journal of Physical Therapy Science. 2007;17(2): 151-163
à¢â‚¬¢ Hedge A and Evans SJ. Ergonomic Management Software and Work Performance: An evaluative study. Cornell University Human Factors Laboratory Technical Report /RP2501, Ithaca, NY, 2001.
à¢â‚¬¢ Mclean L, Tingley M, Scott RN, Rickards J. Computer terminal work and the benefit of microbreaks. Appl Ergon. 2001 Jun;32(3):225-37.
à¢â‚¬¢ Slijper HP, Richter JM, Smeets JB, Frens MA. The effects of pause software on the temporal characteristics of computer use. Ergonomics. 2007 Feb;50(2):178-91.
à¢â‚¬¢ Swanson N, Sauter S: The effects of exercise on the health and performance of data entry operators. In: Work with display units '92. Luczak C (ed.), Amsterdam: Elsevier, 1993, pp 288-291.
à¢â‚¬¢ Van den Heuvel SG, de Looze MP, Hildebrandt VH, Thà© KH. Effects of software programs stimulating regular breaks and exercises on work-related neck and upper-limb disorders. Scand J Work Environ Health. 2003 Apr;29(2):106-16.

Mediacontact: Niek Nendels
T: 036-5472440, E: [email protected]