(Persbericht) GetCertified ICT Education, gespecialiseerd in E-Learning maakt certificering voor ICT Professionals makkelijker en aantrekkelijker door Official Microsoft E-Learning aan te bieden in de zogeheten MSCertKit. Deze Kit biedt in à©à©n aantrekkelijke leeromgeving de studenten naast de officiële Microsoft E-learning modules de MeasureUp oefenexamens, een tips, tricks en technieken afdeling en via Global Mentoring (www.globalmentoring.com) 24/7 onbeperkt hulp en persoonlijke begeleiding door een Microsoft Certified Trainer. Op deze wijze combineert MSCertKit de flexibiliteit van e-learning met de optimale ondersteuning en persoonlijke aandacht van klassikaal onderwijs. Uiteraard liggen de kosten voor e-learning ook een stuk lager dan die voor klassikaal onderwijs.

Geïntegreerde leeromgeving
In tegenstelling tot de standaard Microsoft E-learning biedt GetCertified met de MSCertKit een volledig geïntegreerde leeromgeving voor studie, verdieping, examinering en begeleiding. Hiervoor worden de beste online tools van verschillende toeleveranciers (allen MS Prefered Partners) gecombineerd in à©à©n LMS (learning management systeem) waarbij het unieke tevens zit in de wijze waarop de onderdelen onderling samenwerken. Vooral de begeleiding van de mentor geeft cursisten veel meer houvast en sturing dan normaal bij e-learning kan worden geboden.

Studiebegeleiding
Wie met een MSCertKit training begint heeft o.a. middels chat sessies contact met zijn mentor (MCT). De mentor legt het te volgen e-learningtraject uit en licht dit waar nodig verder toe. Ook wordt de student geïnformeerd over wanneer er assessments (testen) voor hem of haar klaar staan. De student en de mentor houden na iedere test een chat sessie om het resultaat en de vervolgstappen te bespreken. Dit kunnen afspraken zijn over het opnieuw doorlopen van de trainingsmodule, het gebruik van Tips, Tricks & Links voor verdieping van de lesstof of over de volgende module van het e-learningtraject. Uiteraard is de mentor ook altijd beschikbaar als de student vragen heeft of problemen met MS E-learning ondervindt. Zo nodig kan op afstand de controle over de computer van de student worden overgenomen om oefeningen voor te doen of om specifieke zaken toe te lichten.

Over GetCertified
GetCertified ICT Education is gespecialiseerd in Microsoft E-learning trajecten. Voor de MSCertKit werkt GetCertified samen met Microworld, de grootste Microsoft Certified Partner for Learning Solutions (CPLS) in Denemarken. Ruim 2.000 courses en collections staan klaar in een gebruiksvriendelijke online leeromgeving. Voor meer informatie over de MSCertKit en een compleet overzicht van trainingen, zie www.mscertkit.nl

----------------
Noot voor de redactie: Voor meer informatie over dit bericht, GetCertified en haar e-learningproducten neemt u contact op met dhr. Ton Visser via telefoon (026) 355 48 28 begin_of_the_skype_highlighting              (026) 355 48 28      end_of_the_skype_highlighting of e-mail [email protected]