Tijdens archeologisch onderzoek zijn deze week de resten bloot gelegd van de 14e eeuwse stadsmuur en verschillende fasen van de kademuur aan de oude Haven.

De opgravingen zijn gedaan tijdens voorbereidende werkzaamheden voor het uitgraven van de Nieuwe Mark in het kader van de herinrichting van de Westflank. Uitgangspunt daarbij is het terugbrengen van het water in de stad door de oude rivierloop van de Mark weer open te leggen.

De muurresten zijn gevonden bij het aanleggen van een diepe drainagebuis van de Vismarkt naar de Tolbrug. Het gaat om flinke muurwerken van 70 cm tot 3 meter breed, die duidelijk in beeld liggen over een lengte van ruim 10 meter. Op slechts dertig centimeter onder het straatniveau bleek de stadsmuur nog vrij intact aanwezig te zijn. Slechts plaatselijk is de muur afgetopt voor riool- en leidingaanleg. Ondanks verstoringen zijn toch een aantal fasen te onderscheiden in de stadsmuur. Het metselwerk bestaat uit onregelmatige gelegde lichtrode tot gele bakstenen met veel halve stenen en een zeer zachte kalkmortel. De muur is meer dan vier meter diep gefundeerd. De exacte diepte is door de stand van het grondwater echter niet te achterhalen. Waarschijnlijk is de stenen stadsmuur tussen de Tolbrug en de Vismarkt hier kort na 1384 gebouwd. Uit historisch kaartmateriaal is bekend dat de stadsmuur net voor de Tolbrug een knik maakte en aansloot op de middeleeuwse doorgang van de Tolbrugpoort. Deze poort werd bij archeologisch onderzoek in de jaren 80 al blootgelegd en is tegenwoordig in het straatwerk gemarkeerd.

De middeleeuwse stadsmuur werd rond 1538 in zijn geheel gesloopt tot op het maaiveld, waarna al snel begonnen werd met de aanleg van de eerste havenkade. Hiervan zijn verschillende fasen teruggevonden, die direct naast de oostelijke muur van de parkeerkelder liggen. Om de middeleeuwse muren voor de toekomst te behouden, zullen de oude fundamenten zoveel mogelijk worden ontzien bij de aanleg van de drainage, die nodig is voor de afvoer van overtollig water.

Het archeologisch onderzoek wordt uitgevoerd door medewerkers van de vakdirectie Cultuur van de gemeente Breda en vindt uit praktisch oogpunt gelijktijdig plaats met de aanleg van de drainage. De onderzoekslocatie ligt aan de Haven vlakbij de Tolbrug. Omdat het onderzoeksterrein vlak naast de openbare weg ligt, zijn de middeleeuwse muurfundamenten goed zichtbaar en is er vanuit het publiek veel belangstelling.

bron:Gemeente Breda