Bijna vijf jaar na de oprichting heeft de Vliegende Brigade in Den Haag
een mijlpaal bereikt: onlangs werd het 7500ste civiele vonnis
geschreven. De brigade heeft daarmee een serieuze bijdrage geleverd in
het wegwerken van achterstanden bij de rechtbanken.

De Vliegende Brigade is een project van de Rechtspraak. Deze
stafeenheid werd in maart 2000 opgericht om de achterstanden in de
civiele sectoren weg te werken. Onder begeleiding van rechters werken
stafjuristen aan het opstellen van concept-vonnissen. Zaken worden
aangeleverd door rechtbanken vanuit het hele land. De Vliegende Brigade
werkt geheel achter de schermen; vonnissen worden uiteindelijk
uitgesproken door de rechtbank waar de zaak aanhangig is gemaakt.

Dit jaar heeft de brigade zo'n 1800 vonnissen geschreven. Ook in de
twee voorgaande jaren werd dit aantal gehaald. Daarmee is de productie
van de Vliegende Brigade vergelijkbaar met de productie van een civiele
sector van een grote rechtbank. Op dit moment werken er ruim dertig
stafjuristen. Zij worden begeleid door zes rechters. De brigade staat
onder leiding van mr. J.W. (Hans) Westenberg, vice-president in de
rechtbank Den Haag. De Vliegende Brigade is gevestigd aan de
Bezuidenhoutseweg.

Naar verwachting zal de instroom van zaken bij de Vliegende Brigade
volgend jaar afnemen. Dat geeft aan dat rechtbanken er, mede dankzij
het werk van de Vliegende Brigade, in zijn geslaagd bestaande
achterstanden in de civiele sectoren terug te brengen. De Raad voor de
rechtspraak financiert de Vliegende Brigade in elk geval tot 2007.
Daarna zal het project worden geëvalueerd.

Bron: Openbaar ministerie