In 2006 was volgens voorlopige gegevens
van het CBS het aantal sterfgevallen met 135,5 duizend opnieuw
lager dan in het voorgaande jaar. In de periode 2000–2003 was
het aantal sterfgevallen nog ongeveer 5 duizend hoger. De periode
van lage sterfte die in 2004 inzette is opmerkelijk gezien de
vergrijzing van de bevolking. Dit blijkt uit de waarnemingen van
het CBS.

Vooral herfst mild

De overwegend milde weersomstandigheden
van de laatste jaren hebben bijgedragen aan deze lage sterfte. Uit
onderzoek is bekend dat zowel zeer lage als zeer hoge temperaturen
tot aanzienlijk meer sterfgevallen leiden.

In vergelijking met voorgaande jaren waren
de herfstmaanden september, oktober en november mild. De
temperaturen lagen toen rond waarden die als optimaal gelden voor
een lage sterfte. Het aantal overledenen was in de herfst ruim 2
duizend lager dan gemiddeld in de periode 2000–2003. Alleen
de tweede week van september vormde een uitzondering. Toen lag de
temperatuur beduidend boven het langjarig gemiddelde en was de
sterfte navenant hoger.

Minder sterfgevallen door uitblijven
griep

De eerste twee maanden van 2006 waren
relatief koud, maar werden ook gekenmerkt door het uitblijven van
een griepgolf. In de winter van 2005/2006 overleden ongeveer 2
duizend mensen minder dan gemiddeld in de winters van
2000–2003. Ook was het aantal sterfgevallen in december 2006
ruim duizend lager dan gemiddeld.

De sterfte in de lente en zomer lag rond
het gemiddelde in de periode 2000–2003. De lentetemperaturen
bevonden zich nabij het langjarig gemiddelde. De zomer liet twee
gezichten zien. In juli was de temperatuur, en daarmee de sterfte,
beduidend hoger dan normaal. Augustus was daarentegen naar
verhouding koel, wat een gunstig effect had op het aantal
sterfgevallen.

Hoogste risico ouderen in winter

Deze relatie tussen temperatuur en
leeftijd wordt sterker met de leeftijd. In de winter ligt het
sterfterisico van 80-plussers circa 11 procent boven het jaarlijks
gemiddelde. Onder ouderen is in de winter vooral de sterfte door
ziekten van de ademhalingsorganen en hart- en vaatziekten relatief
hoog.

bron:CBS

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular