Nederlandse bedrijven hebben vorig jaar
655 miljoen euro geïnvesteerd in milieuvoorzieningen. Dat is
twee keer zo veel als in 2005. De energiesector was met 395 miljoen
euro de grootste investeerder in het milieu. Andere belangrijke
milieu-investeerders waren de chemische industrie (75 miljoen euro)
en de delfstoffenwinning (55 miljoen euro). Dat blijkt uit een
inventarisatie van het CBS.

Een groot deel van de milieu-investeringen
kwam ten gunste van de winning van alternatieve energie. Zo werd
bijna een derde (200 miljoen euro) besteed aan de installatie van
windparken. Door de hoge uitgaven aan alternatieve energie is ook
het aandeel van de milieu-investeringen in de totale investeringen
sterk toegenomen, tot 6,5 procent. Sinds 1997 was het milieuaandeel
bij bedrijven in de industrie, de delfstoffenwinning en de
energiesector niet zo hoog.

Milieulasten juist gedaald

Overigens zijn de netto milieulasten voor
de bedrijven de afgelopen jaren juist gedaald. In 2002 waren die
met 2,1 miljard euro op zijn hoogst, maar daarna zijn ze elk jaar
afgenomen tot 1,8 miljard in 2006.

Enerzijds komt dit doordat een deel van de
milieu-investeringen uit het verleden is afgeschreven waardoor de
kapitaallasten afnemen. Verder ontvangen bedrijven milieusubsidies
van de overheid voor hun investeringen in het milieu. Deze
subsidies zijn vanaf 2004 fors gestegen. Ook hierdoor zijn de netto
milieulasten van bedrijven gedaald.

bron:CBS