Op maandag 22 november heeft op de vliegbasis Leeuwarden rond 18.15 uur
een milieucalamiteit plaatsgevonden. Bij het overtanken van brandstof
in een tankauto, is een grote hoeveelheid kerosine gelekt.
Onmiddellijk na het incident zijn door de brandweer en medewerkers van
Defensie Gebouwen, Werk & Terreinen (DGW&T) van de vliegbasis
maatregelen getroffen om verspreiding van kerosine buiten het
tankgebied te voorkomen. De milieucoà¶rdinator van de vliegbasis heeft
maandagavond het Waterschap Friesland, de Provincie Friesland en het
Ministerie van VROM geïnformeerd over de milieucalamiteit.  
 
Een commissie van onderzoek van de vliegbasis Leeuwarden heeft een
onderzoek naar de toedracht van de milieucalamiteit ingesteld.

Bron: Ministerie van Defensie