Wouter van Dieren, directeur van de
denktank IMSA Amsterdam en lid van de Club van Rome, heeft tijdens
de Nationale Milieudag (NMD) 2006 de Gouden Rachel Carson Penning
in ontvangst mogen nemen. Rachel Carson was de bioloog-schrijfster
die in 1962 Silent Spring publiceerde, het boek dat over het
algemeen wordt beschouwd als het begin van het milieudenken in de
wereld. Deze oeuvre prijs van de Vereniging van Milieuprofessionals
http://www.vvm.info, die maar zelden wordt uitgereikt is bedoeld
voor '... collega's die onbetwist en breed worden gerekend tot de
grootsten uit het milieuvak; zij die, als de naamgeefster van deze
onderscheiding, door hun grensverleggende ideeën of daden
betekenis hebben gehad en tot voorbeeld hebben gediend van
velen.'

In haar eindoordeel noemt de jury Wouter
van Dieren 'de vader van de milieubeweging in Nederland.' De jury
is van mening dat Wouter van Dieren een leven lang 'het
milieudebat tot nadenken [heeft] aangezet met zijn inspirerende
toespraken, artikelen en columns, die een zeer groot publiek
bereikten.' In een interview met Wouter van Dieren roept hij
iedereen die in zijn werk met het milieu bezig is op, zich niet
over te geven aan clichés. 'We moeten er voor zorgen dat we
[als milieuprofessionals] met z'n allen permanent omstreden zijn,
dan gaat het goed met het milieu', aldus Wouter van Dieren.

De milieuprofessional staat aan de
vooravond van een nieuwe rol in de maatschappij. In de jaren '70
en '80 was Nederland gidsland op milieu gebied. Na jaren van
afnemende aandacht en urgentie klimmen de milieuonderwerpen nu weer
omhoog op de maatschappelijke ladder. De recente aandacht voor fijn
stof, de aantrekkende markt voor milieuprofessionals, het
energievraagstuk, de HIER-campagne, de felle discussie omtrent de
A6-A9 en het Naardermeer, en het succes van de film van Al Gore en
het bijhorende boek over klimaatverandering (de eerste druk is al
volledig uitverkocht), het zijn allemaal duidelijke signalen uit de
samenleving dat milieu herleeft. De bal is weer aan het rollen en
het is de nieuwe taak van de milieuprofessional om de bal te laten
groeien en harder te laten rollen.

De Nationale Milieudag 2006, georganiseerd
door de VVM, was een markeringspunt in de discussie door de
VVM-leden over deze nieuwe rol en taak. Ongeveer 130
milieuprofessionals hebben vrijdag 24 november de hand in eigen
boezem gestoken en

gezocht naar manieren waarop zij de
bestaande bewegingen in de maatschappij kunnen versterken. Dit gaat
ook zijn weerslag vinden in een nieuw werkprogramma van de VVM.

Tijdens de NMD heeft de VVM de
Dilemmabalie geopend. Ook de milieuprofessional komt in zijn en
haar werk in aanraking met ethische afwegingen en met zaken die
niet helemaal of helemaal niet door de beugel kunnen. De
Dilemmabalie is de plek waar deze mensen hun situatie vertrouwelijk
kunnen voorleggen aan een (milieu)deskundige commissie die een
luisterend oor biedt en advies geeft. Tevens is het Milieu Studie
Platform opgericht, een initiatief om de koppeling tussen
milieustudies, milieustudenten en het werkveld te versterken. Het
platform gaat zorgen voor een duidelijke coördinatie van de
vele activiteiten van de diverse studieverenigingen richting het
werkveld en de opleidingen en gaat sterke inhoudelijke koppelingen
leggen tussen het werkveld, de opleidingen en de studenten.

bron:Vereniging van milieukundigen