Nieuwbouwprojecten in de Haarlemmermeer, IJburg, Leidse Rijn, Almere Poort en Ypenburg worden bedreigd door de Europese milieunormen voor luchtkwaliteit. Doordat Nederland als enige Europese land de overschrijding van de milieunormen koppelt aan besluitvorming over nieuwbouw, komt de bouw van duizenden geplande woningen in gevaar. Vereniging Eigen Huis wordt dagelijks door vele verontruste leden gebeld, die vrezen dat deze besluitvorming voor hen nadelige gevolgen heeft. Mensen die vaak al jaren op een woning wachten worden direct gedupeerd. Dat meld de Vereniging Eigen Huis

De Europese richtlijn schrijft een koppeling van milieurichtlijnen en bouwprojecten niet voor. Het is de bedoeling van de milieurichtlijn om de luchtkwaliteit te verbeteren en niet om de woningbouw en de daarmee gepaard gaande infrastructurele projecten lam te leggen. Vereniging Eigen Huis onderschrijft het belang van een goede luchtkwaliteit en een gezond leefmilieu volledig, maar vindt het onbegrijpelijk en volstrekt ongewenst dat de woningbouw in Nederland op bepaalde locaties op slot gaat. Ongewenst, omdat we in Nederland te maken hebben met een sterk stijgend woningtekort. En onbegrijpelijk omdat nota bene juist het ministerie van VROM zelf tracht de nieuwbouwproductie aanzienlijk op te voeren. 
 
In een brief aan staatssecretaris Van Geel heeft Vereniging Eigen Huis aangedrongen op het loskoppelen van de besluitvorming over ruimtelijke ordening van Europese milieunormen. De vereniging vraagt de staatssecretaris om samen met minister Dekker alles in het werk te stellen om de woningbouw ongehinderd doorgang te laten vinden. 

bron:Vereniging Eigen Huis

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular