Portaalproject: informatiebijeenkomst in de afvalenergiecentrale Nijmegen

Milieutechniek is een uiterst innovatieve, groeiende branche, zowel in Duitsland als in Nederland. Het groeiende interesse voor het thema milieubescherming kan ook ten goede komen aan kleine en middelgrote ondernemers en ingenieurbureaus in de grensregio, want ook aan de andere kant van de grens zijn innovatieve oplossingen nodig.

Het Portaalproject van de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland, de IHK Niederrhein en de Handwerkskammer Düsseldof biedt bedrijven op 3 april een gratis informatiebijeenkomst omtrent het thema milieutechniek aan. Daarbij kunnen Nederlandse deelnemers informatie inwinnen over de Duitse markt en potentiële kansen en risico’s. Niet in de laatste plaats zal ook de grensoverschrijdende samenwerking op dit gebied worden besproken. De Duitsers worden parallel hieraan over de Nederlandse markt geïnformeerd.

Origineel decor: om de vele mogelijkheden op het gebied van milieutechniek ook aan de hand van een praktijkvoorbeeld te verduidelijken, werd voor de bijeenkomst op 3 april het Nederlandse bedrijf ARN BV in Nijmegen gekozen. ARN BV is een afvalverwerkingsbedrijf dat energie opwekt uit afval. De sprekers gaan echter niet alleen in op deze sector, maar op alle gebieden van milieutechniek en gaan in op de kansen van de Duitse markt.

In aansluiting op de bijeenkomst kunnen de ondernemers deelnemen aan een rondleiding door het complex. ARN BV Nijmegen laat zien, hoe uit afval energie gewonnen kan worden. Het bedrijf filtert secundaire brandstoffen uit het huisvuil uit de omgeving en zet de bij de verbranding vrijkomende warmte om in electriciteit of geeft de warmte direct door.

De ontwikkelingen en mogelijkheden in de sector milieutechniek kennen hier letterlijk geen grenzen. In aansluiting op de bezichtiging van ARN BV kunnen de deelnemers in een ongedwongen sfeer de eerste contacten leggen met Duitse collega’s. Voor deelname is enkel aanmelding op de website www.portaalproject.eu nodig, hier is ook verdere informatie te vinden.

Bedrijven uit de Euregio Rijn-Waal die de stap “over de grens” willen wagen, kunnen bovendien individuele subsidies aanvragen. Tot 70 % van de kosten voor juridisch en belastingtechnisch advies, marketingvraagstukken en voorbereidende werkzaamheden als vertalingen van brochures en websites komt voor vergoeding in aanmerking. Per aanvrager staat 5.000 euro ter beschikking.

Het Portaalproject
Het Portaalproject heeft ten doel, het midden- en kleinbedrijf in de grensregio bij de eerste stap op de markt van het buurland te ondersteunen. Het project is een initiatief van de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland, de Industrie- und Handelskammer Niederrhein in Duisburg en de Handwerkskammer Düsseldorf. Het project wordt gecofinancierd door het EU programma INTERREG IIIA van de Euregio Rijn-Waal, de ministeries van Economische Zaken van Nederland en Nordrhein-Westfalen en de provincie Gelderland.

Verdere informatie over het project
www.portalproject.eu

Contactpersonen voor de pers:
Mediamixx
Frank Wöbbeking en Maike Gustorf
Tiergartenstraße 64
47533 Kleve
Tel: 0049(0)2821 – 711 56 10
Fax:0049 (0)2821 – 711 56 39
E-mail: [email protected]
             [email protected]

Gecofinancierd door het EU-programma INTERREG IIIA van de Euregio Rijn-Waal, de ministeries van Economische Zaken van Nederland en Nordrhein-Westfalen en de provincie Gelderland.