De afgelopen jaren heeft de toename van de
consumptieve bestedingen meestal niet geleid tot meer
milieuvervuiling door huishoudens. Dat blijkt uit metingen van het
CBS

Consumptie stijgt, directe
milieuvervuiling daalt

De consumptieve bestedingen stegen tussen
1995 en 2005 met 29 procent. De directe vervuiling van de lucht
door huishoudens, zoals de uitstoot van verzurende stoffen en fijn
stof, is daarentegen gedaald. Dit komt onder andere doordat
automotoren en motorbrandstoffen in deze periode schoner zijn
geworden. De lozing van zware metalen naar water is met 16 procent
afgenomen. Dit is vooral te danken aan het verbod op koperhoudende
verf in de recreatievaart. Huishoudens hebben wel 22 procent meer
afval geproduceerd. De afvalproductie houdt daarmee gelijke tred
met de consumptiegroei.

CO2-uitstoot huishoudens stabiel door
warmere winters

Huishoudens dragen op een directe manier
bij aan het broeikaseffect door de CO2 die vrijkomt bij autorijden
en het verbruik van aardgas. De CO2-uitstoot door autorijden is
tussen 1995 en 2005 met 22 procent gestegen. Dat de totale
CO2-uitstoot veroorzaakt door huishoudens desondanks maar licht is
gestegen, komt door het lagere verbruik van aardgas. Het
aardgasverbruik voor ruimteverwarming is gedaald vanwege de
relatief milde winters van de afgelopen jaren. Zo verminderde het
aantal graaddagen in De Bilt tussen 1995 en 2005 met ruim 5
procent.

Indirecte milieuvervuiling door
consumptie

Naast de directe milieuvervuiling door
huishoudens ontstaat er ook vervuiling bij de binnenlandse
productie van goederen en diensten die bestemd zijn voor
consumenten. Zo draagt het verbruik van elektriciteit door
huishoudens indirect bij aan het broeikaseffect door de
CO2-uitstoot die ontstaat tijdens de productie van
elektriciteit.

Ongeveer een kwart van de totale (direct
en indirecte) bijdrage aan het broeikaseffect door huishoudens
wordt veroorzaakt door het verbruik van elektriciteit. De
milieuvervuiling die ontstaat bij de productie van voedsel zorgt
voor 6 procent van het broeikaseffect, voor 14 procent van de
afvalproductie en voor 22 procent van de verzuring.

bron:CBS