Overheden kunnen hergebruik van goederen
en materialen op eenvoudige wijze stimuleren door op de eigen site
aandacht te besteden aan de mogelijkheden die er in Nederland zijn
om gebruikte goederen en materialen aan te schaffen. Op
www.kringloopnet.nl worden de gegevens van ruim 1700 bedrijven
vermeld die zich dag-in, dag-uit bezig houden met de aan- en
verkoop van tweedehands producten. Bekende voorbeelden zijn de ruim
600 kringloopwinkels en de kringloopmarkten. Maar ook hergebruik
van caravans, boten, aanhangers, trailers, machines en
gereedschappen levert veel milieuwinst op. Kringloopnet trekt
maandelijks meer dan 5000 bezoekers.

In het oktober nummer van Milieu Magazine
wordt in het artikel "Tweedehandscijfers" ingegaan op de
milieuwinst die door hergebruik wordt geboekt. Een stukje uit het
artikel:

"Het werkelijke aanbod, en daarmee ook de
milieuwinst, is minstens dubbel zo groot, schat Van Erne. "Maar bij
de overheid heb ik nog nooit het aspect van hergebruik gezien in
bijvoorbeeld de CO2-reductieaanpak." Het klopt dat de milieuwinst
die is te boeken met tweedehandsproducten en -materialen niet goed
uit de verf komt, vindt ook prof. dr. Jacqueline Cramer, hoogleraar
duurzaam ondernemen aan de Universiteit Utrecht. "Ik vind dat de
aandacht ervoor inderdaad zeer beperkt is. De mogelijkheden om over
te gaan naar een duurzame samenleving worden bevorderd door meer
producten in de kringloop te houden. Dat is een basisprincipe."

bron:Milieunet.nl