Het feit dat een verplicht roetfilter voor
nieuwe dieselauto's voorlopig van de baan is, heeft geen gevolgen
voor het instellen van milieuzones. Deze week besliste het Europese
Hof van Justitie dat Nederland niet mag eisen dat roetfilters op
nieuwe dieselauto's verplicht worden voor het jaar 2009. Sommige
partijen vroegen zich af of deze uitspraak gevolgen heeft voor de
uitvoering van het Convenant Stimulering Schone Vrachtauto's en
Milieuzonering van maart 2006. Dit convenant is ondertekend door de
ministeries van VROM en Verkeer & Waterstaat, 10 grote
gemeenten en het bedrijfsleven. Op basis van dit convenant mogen
sommige vrachtwagens (oude vrachtwagens en vrachtwagens zonder
roetfilter) uit de binnensteden (de milieuzone) geweerd worden.

Het ministerie van VROM heeft daarop de
Landsadvocaat gevraagd om te bezien of de uitspraak van het
Europese Hof ook gevolgen heeft voor het instellen van milieuzones
(waarbinnen roetfilters verplicht zijn). Zijn conclusie is dat dit
niet het geval is en dat de instelling van milieuzones gewoon door
kan gaan. Deze mening wordt feitelijk bevestigd door de Europese
Commissie zelf. Als motivering voor het negatieve oordeel over een
roetfilterplicht op nieuwe personenauto's, wijst de Commissie op
alternatieve, minder beperkende maatregelen, zoals de fiscale
stimuleringsregeling op nieuwe personenauto's. De werking daarvan
kan volgens de Commissie nog worden vergroot 'door deze maatregel
aan te vullen met andere maatregelen zoals een selectief rijverbod
... in bepaalde gebieden voor dieselauto's die niet aan een
bepaalde emissienorm voldoen'.

Bovendien heeft Nederland de invoering van
milieuzones door gemeenten vorig jaar al gemeld bij de Europese
Commissie. De Commissie had daarbij geen vragen over de
toelaatbaarheid van milieuzones als zodanig. Wel waren er vragen
over mogelijke beperkingen voor buitenlandse vrachtwagens. Het
convenant wordt daarop aangepast, door deze vrachtwagens een jaar
lang te monitoren en daarna te bezien of deze ook onder het
milieuzone-regime kunnen vallen.

bron:VROM