Een aantal grote gemeenten is bezig
'milieuzones' in te stellen. Binnen een milieuzone worden alleen
nieuwe vrachtauto's of vrachtauto's met een roetfilter
toegelaten. Het gaat om onder meer de steden: Utrecht, Tilburg,
Breda, Amsterdam, Eindhoven, Den Haag, Delft, Haarlem, Helmond,
’s-Hertogenbosch, Nijmegen en Rotterdam.

Als een vrachtauto voldoet aan de geldende
toegangseisen voor de milieuzone, krijgt de eigenaar automatisch
(zonder aanvraag) een langdurige ontheffing. Een vrachtauto die
niet voldoet aan de milieueisen, wordt niet toegelaten in de
milieuzone. Informatie over de milieuzonering is te vinden op de
algemene website www.milieuzones.nl.

Het ministerie van VROM heeft de website
"Centrale
Ontheffingverlening Milieuzones
" geopend. Op deze website staan
de antwoorden op de volgende vragen:

Kom ik aanmerking voor een langdurige
ontheffing?

Wie verleent de langdurige ontheffing?

Hoe wordt deze langdurige ontheffing
verleend?

Hoe lang is de ontheffing geldig?

Hoe vindt de handhaving plaats?

Waar kan ik terecht met mijn vragen over
milieuzones?

bron:Platform Detailhandel