Het militair personeel dat na 31 december
2007 in dienst komt, krijgt een contract bij Defensie en niet meer
bij een afzonderlijk krijgsmachtdeel. Dat is een van de gevolgen
van de wijziging van de Militaire Ambtenarenwet en tegelijkertijd
de invoering van het Flexibel Personeels Systeem (FPS). Ook de
positie van reservisten ligt hierin verankerd.

De Tweede Kamer besprak donderdagmiddag
het voorstel van staatssecretaris Van der Knaap. De oude wet
dateert van voor de Tweede Wereldoorlog. “Ook in de jaren
daarna, tot nu toe, is er veel gebeurd. Met deze wet kunnen we in
de toekomst op die veranderingen sneller inspelen”, oordeelt
de bewindsman.

Van der Knaap vindt dat het FPS eenzijdig
in verband wordt gebracht met de kreet up or out; wie niet
bevorderd wordt, stroomt uit. “Dit personeelssysteem biedt
kansen. Op het niveau van de Operationele Commando’s komen
selectiecommissies en het aantal loopbaanbegeleiders wordt
uitgebreid van vijftig naar tweehonderd.” De staatssecretaris
acht het niet nodig, zoals Remi Poppe (SP) wenste, een baangarantie
te bieden aan iedereen die voor een kortere periode dienst neemt.
“Verreweg de meeste BBT’ers die onze organisatie
verlaten, hebben binnen een jaar een baan.”

Met de PvdA en VVD diende
oud-luchtmachtmilitair Raymond Knops een motie in op de Wet. Deze
maakt het mogelijk reservisten in te zetten indien de taakstelling
onder druk komt door tijdelijke tekorten aan personeel. “Naar
mijn mening”, oordeelde de CDA’er, “worden de
mogelijkheden die de reservisten bieden te weinig benut.” De
staatssecretaris zei hier ‘sympathiek tegenover te
staan’. Volgende week wordt er gestemd over deze nieuwe
wet.

bron:MinDef