Defensie heeft vrijdagmiddag bij de Koninklijke Marchaussee aangifte gedaan van vermissing van een memory stick, een digitale gegevensdrager. Deze bevat gerubriceerde informatie.

Er zijn maatregelen genomen om schade door het uitlekken van de informatie te beperken. Ook zijn binnen het ministerie van Defensie preventieve maatregelen verscherpt.
bron:MinDef