De militaire kamer van de rechtbank Arnhem
heeft vrijdag drie uitspraken gedaan. Een 24 jarige sergeant werd
veroordeeld tot een geldboete en een ontzegging van de
rijbevoegdheid. Een 23 jarige soldaat kreeg 2 jaar voorwaardelijk
en een werkstraf. Een 21 jarige tolk kreeg 1 maand voorwaardelijk
en een werkstraf. De drie hadden onafhankelijk van elkaar delicten
gepleegd.

Uitspraak 24-jarige sergeant

De militaire kamer van de rechtbank Arnhem
heeft de 24-jarige sergeant veroordeeld tot een geldboete van
€ 1.000,= en een ontzegging van de rijbevoegdheid voor de duur
van 6 maanden, waarvan 3 maanden voorwaardelijk met een proeftijd
van 2 jaren.

Bewezen is verklaard dat deze militair op
26 oktober 2006 te Harskamp, gemeente Ede, als bestuurder van een
personenauto op een weg met twee rijstroken (max. snelheid 80 km/u)
een vrachtauto is gaan inhalen. Daarbij is de bestuurder op de
rijstrook voor het tegemoetkomende verkeer, vóór een
bocht naar links, op een tegenligger gebotst waardoor de
bestuurster van die tegenligger zodanig gewond is geraakt dat zij
enige tijd niet heeft kunnen werken. Verder is bewezen dat de
militair op 29 april 2006 in Eindhoven een taxi heeft beschadigd
door daartegen te trappen.

Uitspraak 23-jarige soldaat

De 23-jarige soldaat is door de rechtbank
Arnhem veroordeeld tot een voorwaardelijke militaire detentie van 2
maanden met een proeftijd van 2 jaren en een werkstraf van 180 uren
onvoorwaardelijk, met aftrek van 12 uren.

Deze militair heeft op het terrein van de
Oranjekazerne in Schaarsbergen met een puntig kogeltje uit een
luchtbuks geschoten op een collega militair die op een afstand van
ongeveer dertig meter liep. Dit gebeurde door een raamopening vanaf
de legeringskamer. Dit kogeltje raakte de militair in de borst. De
wond moest worden gehecht. De rechters vinden dit een poging tot
zwaar lichamelijk letsel. De soldaat heeft van meet af aan
volgehouden dat hij gericht vóór de voeten van die
lopende militair heeft geschoten. De militaire kamer vindt de
lezing van de soldaat op grond van de objectief vastgestelde feiten
onjuist en legt die terzijde. Zij acht bewezen dat de soldaat heeft
gericht op het bovenlichaam van de andere militair en heeft
geschoten terwijl die militair in beweging was, zodat sprake is van
voorwaardelijk opzet. De militaire kamer houdt bij de
strafoplegging rekening met het feit dat de soldaat inmiddels
doordrongen is van het feit dat het schieten met een luchtbuks op
personen zeer ernstige gevolgen kan hebben.

Uitspraak 21-jarige tolk

De militaire kamer van de rechtbank Arnhem
heeft de 21-jarige tolk veroordeeld tot een voorwaardelijke
gevangenisstraf van 1 maand en een werkstraf van 200 uren voor het
opzettelijk aan zijn dienstverplichting onttrekken in Afghanistan.
Veroordeelde heeft zich tijdens zijn uitzending naar Afghanistan
meerdere malen onttrokken aan de vervulling van de
dienstverplichting tot het af- en/of uitluisteren van
radioverbindingen. Als rechtstreeks en onmiddellijk gevolg daarvan
is schade te duchten geweest voor de bestrijding van gemeen gevaar
voor personen en/of goederen, dan wel voor de operatie.

De reden die veroordeelde heeft aangegeven
voor het onttrekken aan zijn verplichting, te veel werkuren maken,
wordt niet als geldige reden geaccepteerd om een dergelijke
belangrijke dienstverplichting te weigeren. De militaire kamer
merkt daarbij overigens nog op dat uit de stukken niet aannemelijk
is geworden dat verdachte deze reden op het moment van de weigering
aan zijn meerderen kenbaar heeft gemaakt. Verdachte heeft met zijn
weigering gevaarzetting veroorzaakt. Doordat als gevolg van zijn
onttrekking geen radioverkeer werd afgeluisterd kunnen
essentiële inlichtingen verloren zijn gegaan en was er
wellicht minder informatie over de Taliban beschikbaar. Het feit
dat verdachte zich bewust was van de risico’s die dit
handelen kon hebben voor de veiligheid van de eenheid rekent de
militaire kamer verdachte zwaar aan.

Bron: Rechtbank Arnhem