Alle militaire opleidingen worden het
komend jaar tegen het licht gehouden en de inhoud van het
lesprogramma zo nodig aangepast om ongewenst gedrag tegen te gaan
en het sociaal leiderschap te versterken. Die belofte deed de
Commandant der Strijdkrachten (CDS), generaal Dick Berlijn, tijdens
de tweede en laatste bijeenkomst met zo’n 250 militairen en
burgers van alle krijgsmachtdelen en defensiebedrijven. In het
World Forum Convention Center in Den Haag werd de gedragscode
besproken die begin januari aan het personeel wordt
gepresenteerd.

Na vele sessies in kleinere gezelschappen
vormden deze twee grote bijeenkomsten de afsluiting van de eerste
gespreksronden. Over enkele weken komt de werkgroep onder leiding
van de plaatsvervangend Commandant der Strijdkrachten (PCDS),
luitenant-generaal Rob Bertholee, met een set regels die de
gedragscode gaan vormen. Duidelijk is al dat er al snel in alle
opleidingen zal worden ingegrepen om ongewenst gedrag in de kiem te
smoren. “Het betekent ook dat deze bijeenkomst dus eigenlijk
geen afsluiting vormt, maar eerder een begin. We gaan na de
presentatie van de gedragscode dan ook door met dit soort
gesprekken met alle lagen van het personeel. Zo houden we iedereen
scherp”, zei Bertholee.

Generaal Berlijn onderstreepte nog eens
dat iedere militair en burger bij Defensie zijn
verantwoordelijkheid moet nemen. “Iedereen is leidinggevende
en tevens leiding-ontvanger. Behandel dan ook ieder ander zoals jij
wenst te worden behandeld.” De CDS stelde ook dat er een
maatregel aankomt die het drankgebruik moet beperken. “Ik kan
me voorstellen dat alcohol, de veroorzaker van zeker tachtig
procent van het ongewenst gedrag, tijdens missies in het buitenland
en op oefeningen wordt verboden.”

Deze ingreep kan op steun rekenen van de
AFMP. Voorzitter Wim van den Burg deed actief mee in de discussie.
“”Je zit als militair in een glazen huisje. Er wordt
extra op u gelet en dat niet alleen tijdens de diensturen.”
Van den Burg onderschrijft het belang van de aanpak van ongewenst
gedrag in de opleidingen. “Het is essentieel om daarin te
investeren. De jonge militair komt misschien niet altijd top
binnen, maar we moeten er wel een topper van maken.”

bron:MinDef