Militairen die naar Afghanistan zijn uitgezonden, kunnen voortaan gratis bellen. Dat heeft Staatssecretaris van Defensie Cees van der Knaap besloten. Het gebruik van privé mobiele telefoons is in Afghanistan in verband met operationele risico's niet toegestaan. Het uitgezonden personeel is hierdoor aangewezen op het gebruik van welfare-telefoons.

Tot op heden moest het personeel de kosten hiervoor zelf betalen. Defensie maakt nu het gebruik van deze telefoons in Afghanistan gratis. Leidinggevenden zullen toezien op een redelijk gebruik. Aanleiding voor het besluit zijn klachten over telefoonkosten die de bewindsman bereikten tijdens zijn recente bezoek aan Afghanistan.

Defensie heeft belang bij communicatiemogelijkheden voor militairen. Goed contact tussen uitgezonden militairen en hun thuisfront draagt bij aan de inzetbaarheid van militairen en verkleint de kans op psychosociale klachten.

Defensie biedt al langer, waar mogelijk, gratis internet en e-mail aan. Het kosteloos bellen wordt over enkele maanden geëvalueerd.

bron:MinDef