Ook militairen in het buitenland konden
gisteren hun stem uitbrengen voor de Tweede Kamerverkiezing.
Degenen die dit vanuit Afghanistan doen, maken gebruik van internet
of hebben het thuisfront gemachtigd. Een aantal verwachtte met de
huidige rotatie op tijd thuis te zijn om in eigen gemeente hun stem
te geven.

De wisseling van de wacht lijkt de Task
Force Uruzgan overigens meer bezig te houden dan de verkiezingen in
Nederland. Kennis en materiaal wordt overgedragen en het vertrek
wordt voorbereid.

bron:MinDef