Militairen van 11 Pantsergeniebataljon uit
Wezep assisteren momenteel de politie bij het ontruimen van het
gekraakte fort Pannerden. De operatie vindt plaats op last van de
burgemeester van de gemeente Lingewaard. De Mobiele Eenheid
verschafte zich dinsdag met behulp van twee brugleggende tanks
toegang tot het 19de eeuwse vestingwerk.

Nadat de hoofdingang door de politie was
hersteld, kwam aan deze vorm van bijstand een einde. De
ondersteuning met onder meer gelegde matten, verbindingsmiddelen en
een aggregaat duurt voort tot de ontruiming is voltooid. Defensie
stelt in het kader van civiel-militaire samenwerking
specialistische capaciteiten beschikbaar aan civiele autoriteiten
in Nederland voor het handhaven van de openbare orde en
veiligheid.

bron:MinDef