Vrouwen betalen een steeds hogere prijs voor de gevaarlijk ongereguleerde
miljardenhandel in lichte wapens, volgens een nieuw rapport dat vandaag aan
de vooravond van de Internationale Vrouwendag wordt uitgegeven.
Vertegenwoordigers van de Control Arms en Stop Violence against Women
campagnes presenteren de belangrijkste bevindingen van hun rapport op een
persconferentie
in Johannesburg. Het gaat om een nieuw rapport van de Campagne 'Stop
tegen Geweld tegen Vrouwen' en de    Control Arms
campagne: Amnesty International, Novib en Pax Cristi.

Vrouwen betalen een steeds hogere prijs voor de gevaarlijk ongereguleerde
miljardenhandel in lichte wapens, volgens een nieuw rapport dat vandaag aan
de vooravond van de Internationale Vrouwendag wordt uitgegeven.
Vertegenwoordigers van de Control Arms en Stop Violence against Women
campagnes presenteren de belangrijkste bevindingen van hun rapport op een
persconferentie in Johannesburg.

Er zijn naar schatting bijna 650 miljoen lichte wapens in omloop over de
hele wereld, meestal in handen van mannen, en bijna 60 procent daarvan in
handen van particulieren. Vrouwen en meisjes lijden direct en indirect
onder het gewapende geweld:

   Een aanval met een pistool loopt 12 keer vaker uit op een dodelijk
   slachtoffer dan een aanval met welk ander wapen dan ook.
   In Zuid-Afrika wordt elke 18 uur een vrouw doodgeschoten door haar
   huidige of vroegere partner.
   In de VS verhoogt een pistool thuis het risico met 41% dat iemand in het
   gezin wordt vermoord, maar voor vrouwen is het risico 272% hoger.
   In Frankrijk en Zuid-Afrika wordt à©à©n op de drie vrouwen die door hun
   echtgenoten zijn gedood, neergeschoten; in de VS loopt dit op tot twee
   op de drie.
   Moord in de familie is een categorie waarin veel meer vrouwen dan mannen
   het slachtoffer zijn en waarbij partners of mannelijke familieleden de
   meest    waarschijnlijke daders zijn.

"Vrouwen lopen vooral risico bij bepaalde misdaden vanwege hun sekse -
misdaden als huiselijk geweld en verkrachting. Gezien het feit dat vrouwen
zelden lichte wapens kopen, bezitten of gebruiken, lijden zij
disproportioneel onder het gewapende geweld. Er wordt vaak beweerd dat
wapens nodig zijn om vrouwen en hun gezinnen te beschermen, maar de
werkelijkheid is precies het tegenovergestelde. Vrouwen willen dat wapens
uit hun leven verdwijnen", zegt Denise Searle. Directeur Communicaties en
Campagnes van Amnesty International.

Het rapport Impact of Guns on Women's Lives vertelt over de omstandigheden
thuis, in de gemeenschap en tijdens en na conflicten, waarin vrouwen de
meeste risico's lopen op gewapend geweld. Het rapport bestudeert ook een
breed scala aan wapenbeheersingsmaatregelen die landen over de hele wereld
hebben aangenomen, meestal als reactie op campagnes tegen wapens die
vrouwen voeren.

   'Van de ene op de andere dag gingen mijn dromen in rook op.  En dat
   alles door het onverantwoordelijke gedrag  van zogenaamde beschaafde
   mannen die zich alleen dapper voelen met een wapen in hun hand'. Camila
   Magalhà£es Lima, Brazil

   Tussen 1995, toen Canada wetgeving over wapens aanscherpte, en 2003
   daalde het aantal moorden op vrouwen met lichte wapens met 40%.
   In 1996, vijf jaar nadat Australië de wetgeving op wapens herzag, was
   het aantal moorden van vrouwen met lichte wapens met de helft gedaald.
   Brazilië heeft onlangs het wapenbezit voor mensen jonger dan 25 jaar
   verboden, omdat vooral jonge mannen en jongens de meeste gewapende
   misdaden begaan.

"Verkrachtingen zijn een oorlogswapen geworden. Voor vrouwen en meisjes is
het de realiteit dat zij thuis, in de velden, en op school eruit gehaald
worden vanwege hun sekse. Zonder de actieve betrokkenheid van vrouwen in
welk vredes- of wederopbouwproces dan ook, kan er geen veiligheid zijn,
geen rechtvaardigheid en geen vrede", zegt Anna MacDonals, Directeur
Campagnes en Communicatie van Oxfam Groot-Brittannië.

Zich baserende op een aantal voorbeelden van modelsituaties doet het
rapport een aantal aanbevelingen, waaronder:

   Verplichte nationale wapenvergunningen voor iedereen die een wapen wil
   bezitten, volgens de meest strikte criteria, die een ieder met een
   geschiedenis van geweld in de familie uitsluiten.
   Een verbod op geweld tegen vrouwen in de nationale wetgeving, waarbij
   het geweld als een misdaad bij wet wordt vastgelegd en volledig
   geïmplementeerd wordt, en effectieve straffen voor daders en
   schadeloosstelling voor slachtoffers.
   Specifieke training van wetsdienaren om ervoor te zorgen dat zij de
   mensenrechten van vrouwen respecteren en berecht worden als zij dat niet
   doen.
   Gelijke deelname van vrouwen aan alle vredesprocessen, alsmede in
   demobilisatie-, reïntegratie- en ontwapeningsprogramma's, die zorgen
   voor een effectieve inzameling en vernietiging van overtollige en
   illegale wapens.
   Het opstellen van een Wapenhandelsverdrag dat wapenexporten verbiedt
   naar degenen die ze mogelijkerwijs gebruiken voor geweld tegen vrouwen
   en voor andere mensenrechtenschendingen.
   Een verbod voor particulieren op het bezit van militaire aanvalswapens,
   behalve onder de meest uitzonderlijke omstandigheden in overeenstemming
   met respect voor mensenrechten.

"Er is een duidelijke noodzaak om duurzame bestaansvormen te ontwikkelen
die niet uitgaan van een cultuur van geweld. Dit houdt in dat er
alternatieve rolmodellen moeten komen, waarin mannelijkheid niet gelijk
staat met gewapend geweld en vrouwelijkheid niet met passiviteit", zeft
Judy Bassingthwaite, Directeur van Wapenvrij Zuid-Afrika, uit naam van het
Internationale Actienetwerk over Lichte Wapens.

Bron: Ingezonden bericht