Elke maand gaat meer dan een miljoen Euro
aan hulp van de Europese Unie voor Palestijnen op aan bankkosten.
Deze worden aan de HSBC-bank betaald voor het overmaken van
uitkeringen aan meer dan 140.000 Palestijnse arbeiders en mensen
met lage inkomens.Dat heeft de internationale organisatie Oxfam
berekend.

Deze gigantisch hoge bankkosten zijn het
resultaat van wat de organisatie, een hulpflater noemt, ontworpen
om de Palestijnse Autoriteit te omzeilen.Het is een flater dat HSBC
wordt betaald om als tussenpersoon op te treden. De Europese

landen verspillen met deze bureaucratische
opzet miljoenen Euro s aan hulp voor Palestijnen. De hulp wordt via
een complex mechanisme geleverd, waardoor de basisvoorzieningen
voor Palestijnen onherstelbaar worden geschaad. Premier Balkenende
moet Europa ervan overtuigen hiermee op te houden en directe
betalingen aan de Palestijnse Autoriteit te hervatten, zegt Sylvia
Borren, directeur van Oxfam Novib.

Elke maand betaalt Europa een uitkering
aan duizenden individuele Palestijnen die basisdiensten leveren,
aan gepensioneerden en aan gezinnen met lage inkomens. Deze
uitkeringen worden op individuele bankrekeningen in de bezette
Palestijnse

gebiedengestort. HSBC faciliteert deze
overmakingen.

Op basis van recente documenten van de EU
heeft Oxfam berekend dat de EU tussen augustus en december 2006
3.246.472 euro aan bankkosten heeft uitgeven voor het overmaken van
uitkeringen aan 140.000 individuele Palestijnen. Voor elke
overmaking ontvangt HSBC acht euro. Groei van het stelsel leidde
ertoe dat er tegen eind vorig jaar elke maand meer dan een miljoen
euro aan bankkosten werden betaald.

De manier waarop de Europese hulp nu wordt
geleverd, ondermijnt de Palestijnse basisvoorzieningen en schaadt
een uiterst kwetsbare economie. Palestina wankelt aan de rand van
de afgrond en het huidige Europese hulpbeleid ondermijnt
Palestijnse instanties, voegt Borren eraan toe.

In januari 2006 staakte de EU alle directe
steun aan de gekozen maar door Hamas geleide Palestijnse Overheid.
In juni 2006 zette zij het zogenaamde, Tijdelijke Internationale
Mechanisme op. Onderdeel hiervan is de betaling van uitkeringen aan
arbeiders in publieke diensten, gepensioneerden en
gemarginaliseerden. Pas in augustus werden de eerste betalingen
gedaan.

Hamas won in 2005 de Palestijnse
verkiezingen. De EU en haar lidstaten gaven toen in totaal 513
miljoen euro aan hulp aan Palestijnen via verschillende
organisaties. Palestijnse voorzieningen, zoals de gezondheidszorg
en het onderwijs, die voorheen werden geholpen, zitten nu in zware
geldnood.

Een effect is dat plaatselijke
organisaties, die met deze instanties samenwerken, klagen dat ook
zij worden gestraft. Zo liet de Palestijnse Vereniging van
Gezondheidscomités vorig jaar weten dat zij op het punt
stond failliet te gaan, omdat het Ministerie van Gezondheid haar
een half miljoen dollar schuldig was voor de uitvoering van een
vaccinatiecampagne, operaties en kraamzorg in wil ziekenhuizen in
Gaza.

Oxfam Novib en de andere leden van Oxfam
International roepen op tot het schrappen van het, Tijdelijke
Internationale Mechanisme, en willen dat de Europese staten hun
financiering hervatten van basisvoorzieningen die de plaatselijke
en nationale overheden leveren.

bron:Oxfam Novib