86% van de woningen die via een zogenaamde
executieveiling in het openbaar worden verkocht, is binnen enkele
maanden met een forse winst doorverkocht. Dit blijkt uit een
onderzoek van Woningmarktcijfers.nl, een website die de
ontwikkelingen op de woningmarkt in Nederland volgt. Hiervoor
werden veilingopbrengsten onderzocht op basis van data van het
Kadaster.

In de maanden september t/m november 2005
werden 240 woningen vanwege financiële problemen van de
huiseigenaar geveild. De gemiddelde opbrengst van deze woningen
bedroeg 128.600 euro. Hiervan werden er 208 (86%) binnen 10 maanden
doorverkocht voor gemiddeld 152.200 euro. De meeropbrengst van
23.600 euro (ruim 18%) verdween in zakken van handelaren of ging
naar de banken die de woningen op de veiling hebben ingekocht. De
periode tussen executieveiling en doorverkoop bedroeg gemiddeld 4
maanden. In 2005 werden in totaal ruim 1900 woningen op deze manier
verkocht. De winst na doorverkoop: meerdere tientallen miljoenen
euro's.

Banken en Waarborgfonds laten miljoenen
liggen!

Volgens directeur Leo van de Pas zijn
banken niet allemaal even actief om het verlies van de
huizenbezitter/schuldenaar te beperken. Vooral bij hypotheken met
Nationale Hypotheekgarantie (NHG) laten deze op een veiling verstek
gaan door niet actief mee te bieden en in te kopen. Het
Waarborgfonds Eigen Woningen (belast met uitvoering van de
Nationale Hypotheekgarantie) laat hierdoor miljoenen euro's aan
opbrengsten schieten. De kans is groot dat de huiseigenaar daardoor
met extra schuld blijft zitten.

Woningen werden gemiddeld 50 maanden na
datum aankoop geveild. Het betreft dus veelal 'jonge' kopers. De
oorspronkelijke aankoopprijs lag gemiddeld op 134.600 euro. Wanneer
deze aankoopsom wordt gecorrigeerd met de gemiddelde prijsstijging,
zou de waarde op de veilingdatum gemiddeld 158.800 euro bedragen.
Uiteraard is hierbij geen rekening gehouden met eventuele
woningverbetering na aankoop en evenmin met waardedaling als gevolg
van verwaarlozing. De gemiddelde doorverkoopprijs ligt derhalve
slechts 6.000 euro onder de gecorrigeerde aankoopsom. 'Wanneer het
veilingsysteem transparanter wordt gemaakt (o.a. beter toegankelijk
voor de particuliere consument) met een actievere rol van banken,
het Waarborgfonds en verkoopondersteunende activiteiten van
makelaars, zouden de verliezen voor de schuldenaren en
geldverstrekkers nog verder kunnen worden beperkt' aldus Leo van
de Pas. Dat slechts 10% van de geveilde woningen een opbrengst had
van meer dan 200.000 euro geeft wel aan, dat vooral de onderkant
van de woningmarkt getroffen wordt door dit 'besloten'
veilingsysteem.

bron:Woningmarktcijfers.nl