Minister Van Ardenne (Ontwikkelingssamenwerking) en minister Zalm (Financiën) brengen van 10 tot en met 12 juni een bezoek aan Georgië en Armenië, beiden partnerlanden in het Nederlandse ontwikkelingsbeleid. De bewindslieden spreken met regeringsvertegenwoordigers, ngo's en vertegenwoordigers van financiële instellingen en VN organisaties. In Armenie zullen Zalm en Van Ardenne overeenkomsten ondertekenen die het voor Nederlandse investeerders eenvoudiger maken om te investeren in het land. De reis wordt afgesloten met een informeel overleg van de Nederlandse kiesgroeplanden bij Wereldbank en IMF.

Georgië en Armenië ontvangen van Nederland in 2005 respectievelijk 4 en 4,7 miljoen euro aan algemene begrotingssteun. Dit geld wordt besteed aan de prioriteiten genoemd in een strategisch plan opgesteld door de regering van de landen zelf, het maatschappelijk middenveld en rijke landen. Bij deze prioriteiten moet bijvoorbeeld gedacht worden aan corruptiebestrijding en goed bestuur (Georgië) en de verbetering van belastinginning en versterking van midden- en kleinbedrijf (Armenië). Via subsidieprogramma's als PSOM en via joint ventures met lokale ondernemingen kan het Nederlands bedrijfsleven aan dat laatste ook een bijdrage leveren. Daarnaast financiert de Nederlandse ambassade in Armenië en Georgië een aantal projecten op het gebied van financieel overheidsmanagement, zoals het transparant maken van overheidsuitgaven.

Nederland vertegenwoordigt een elftal landen bij de Wereldbank en IMF, waaronder Georgië en Armenië. Ieder apart zijn deze landen te klein om een zetel te krijgen in de 'Raad van Bewindsvoerders' en daarom vormen ze samen een kiesgroep. Als grootste aandeelhouder is Nederland de voorzitter van de kiesgroep en levert de bewindvoerders (Wereldbank- Ad Melkert, IMF-Jeroen Kremers). Jaarlijks nemen de ministers van Financiën en Ontwikkelingssamenwerking van de landen uit de Nederlandse kiesgroep deel aan een informeel kiesgroepoverleg. Dit jaar wordt dit overleg in Georgië gehouden.

Bron: ANP