Mensen die hun zorg zelf inkopen met een
persoonsgebonden budget, hoeven voortaan minder vaak aan te geven
hoe het budget is besteed. Ook kunnen zij de verantwoording over
het budget straks digitaal doen. Dit schrijft staatssecretaris Ross
(VWS) in een brief aan de Tweede Kamer. Ross wil hiermee de
administratieve lasten verminderen.

Verantwoording

Mensen met een persoonsgebonden budget
(pgb) hoeven voortaan over de eerste 2500 euro geen verantwoording
meer af te leggen.

Mensen met een jaarbudget tot 5000 euro,
hoeven nog maar een keer per jaar aan te geven hoe het budget is
besteed. Degenen die een hoger budget hebben, hoeven dit nog maar
twee keer per jaar te doen.

Digitaal

Verder wil Ross dat in de loop van 2007 de
verantwoording over het budget ook digitaal kan worden gedaan. Uit
onderzoek blijkt dat dit veel tijdwinst kan opleveren omdat zij
bepaalde gegevens nog maar een keer hoeven in te voeren.

Participatiebudget

Daarnaast start het ministerie van VWS,
samen met de ministeries van OCW en SZW, een proefproject met een
participatiebudget. Dit is een persoonsgebonden budget dat vrij is
te besteden over de verschillende onderdelen. Cliënten kunnen
dan zelf beslissen of zij bijvoorbeeld meer zorg en minder
ondersteuning in het onderwijs inkopen of omgekeerd.

Er wordt onderzocht of een
participatiebudget de keuzemogelijkheden vergroot en de
administratieve lasten vermindert.

Bron:VWS