Als een werknemer van een failliet bedrijf
weer gaat werken, stopt het UWV met de tijdelijke doorbetaling van
loon en andere aanspraken. Dit vermindert de uitvoeringskosten voor
het UWV en administratieve lasten voor bedrijven. Gaat een
werknemer parttime werken, dan eindigt de doorbetaling voor het
aantal uren dat hij of zij werkt. Dat staat in een wetsvoorstel van
minister Donner (SZW).

Als een werknemer van een failliet bedrijf
weer aan het werk gaat, moet het UWV nu inkomensgegevens opvragen
bij de nieuwe werkgever om het loon te verrekenen met de
WW-uitkering. Dat hoeft straks niet meer.

WW

De WW biedt werknemers een tijdelijke
garantie dat hun loon en andere aanspraken, zoals vakantiegeld en
pensioenpremies, worden doorbetaald als hun werkgever failliet is
of om andere redenen niet meer kan betalen.

In 2006 kregen ongeveer 25.000 mensen loon
doorbetaald, naar schatting 5000 van hen kwamen tijdens deze
uitkering weer aan werk.

Overlijden

Verder neemt het UWV de
overlijdensuitkering aan de nabestaanden van een overleden
werknemer over, als de werkgever die niet meer kan betalen. De
overgenomen overlijdensuitkering is maximaal één
maandloon.

Het wetsvoorstel wordt voor advies aan de
Raad van State gestuurd. De tekst van het wetsvoorstel en het
advies worden pas openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

Bron:SZW