Ondernemers kunnen vanaf 2008 hun
jaarrekening voor een deel opstellen met informatie die zij ook
gebruiken bij de aangifte van vennootschapsbelasting. Dit leidt tot
minder lasten voor bedrijven. Dat staat in een wetsvoorstel van
minister Hirsch Ballin (Justitie) waarmee de ministerraad heeft
ingestemd.

De maatregel vereenvoudigt de opstelling
van de jaarrekening en de aangifte vennootschapsbelasting
(vpb).

Ondernemers kunnen ervan uitgaan dat de
factuur voor werkzaamheden aan de jaarrekening en de aangifte vpb
voortaan een stuk lager is. Dit levert het bedrijfsleven een
kostenbesparing op van 400 miljoen euro.

Het kabinet wil uiteindelijk
één document voor zowel de jaarrekening als de
aangifte vpb. Het voorstel past binnen dat streven.

De maatregel is alleen bedoeld voor kleine
rechtspersonen. Zij maken ongeveer 96% uit van het Nederlandse
bedrijfsleven.

Het wetsvoorstel wordt voor advies aan de
Raad van State gestuurd. De tekst van het wetsvoorstel en het
advies worden pas openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

Bron:RVD

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular