Als het aan de gemeente Alkmaar, de Kredietbank Noord-West en PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland ligt gaat het aantal keren dat de waterleiding voortijdig bij particulieren wordt afgesloten omlaag. PWN is bereid om bij kleine betalingsachterstanden zo mogelijk een regeling met de klant aan te gaan. Zijn de betalingsproblemen groter dan kan de gemeente Alkmaar en de Kredietbank Noord-West de klant terzijde staan om schuldhulpverlening te bieden. Kern van de samenwerking is het vroegtijdig kunnen signaleren van mogelijke schuldproblemen en het bieden van blijvende oplossingen. Daarom ondertekenen de heren Harry Dilg, directeur Kredietbank Noord-West, Wim van Veen, wethouder gemeente Alkmaar en C. van Zwol, manager Klantencontacten PWN op vrijdag 8 september om 15.00 uur op het stadhuis in Alkmaar de overeenkomst Schuldhulpverlening.

 

Belangrijk is dat mensen zich, liefst in een vroeg stadium, melden. Gaat het om een kleine schuld bijvoorbeeld alleen bij PWN dan kan de klant door contact op te nemen en een betalingsregeling te vragen de afsluiting voorkomen. Gaat het om grotere schulden bij meer partijen, dan is het inschakelen van schuldhulpverlening belangrijk. Schuldhulpverleningsinstanties kunnen afspraken maken met meerdere partijen. Om sneller te kunnen reageren, worden er nu van tevoren algemene afspraken vastgelegd tussen de Kredietbank Noord-West (de kredietbank van de gemeente Alkmaar voor het noordwesten van Noord-Holland) en PWN.

Vroeg signaleren
De basisafspraak is dat PWN een sein krijgt zodra een klant zich bij de kredietbank meldt voor financiële hulp. PWN zorgt er dan meteen voor dat eventuele incassoprocedures of geplande afsluitingen worden stopgezet. Daarmee krijgt de Kredietbank de tijd afspraken te maken met de klant zonder dat de schulden oplopen en daarmee de problemen ondertussen toenemen.

Rekening wel betalen
De drie ondertekenaars vinden het belangrijk mensen met betalingsproblemen snel te kunnen helpen. Hoewel organisaties als PWN natuurlijk wel graag hun rekeningen betaald willen zien, richt de overeenkomst zich daar niet primair op. Het gaat vooral om problemen op de lange termijn te voorkomen. Dat is voor alle partijen gunstig. De klant heeft er voordeel bij omdat de schulden niet toenemen. PWN heeft er baat bij omdat er minder tijd en energie gaat zitten in het innen van onbetaalde rekeningen. Ook is het voor PWN voordeliger om wat langer te wachten op het geld, dan te moeten afsluiten en daar weer een rekening voor te moeten sturen.

Duwtje in de rug
De kredietbank heeft op deze manier van te voren zicht op welke afspraken er met de schuldeiser te maken zijn. Ook voor de gemeente is het belangrijk dat inwoners niet met schuldproblemen blijven zitten. Want mensen die hun waterrekening niet kunnen betalen, hebben vaak ook moeite met de rekeningen voor de andere vaste lasten. Wethouder Van Veen: “De kracht van deze samenwerking zit’ m in het vroeg kunnen signaleren van mogelijke schuldenproblemen. Als PWN als leverancier van drinkwater al merkt dat klanten hun waterrekening niet betalen kan dat een indicatie van meer financiële problemen zijn. Door hier snel op in te spelen kun je voorkomen dat mensen nog dieper in de schulden raken. De drempel om hulp te zoeken is vaak groot, je loopt immers niet met je schulden te koop. Een klein duwtje in de rug is dan soms al voldoende. De overeenkomst met PWN past prima in onze werkwijze om schuldhulp laagdrempelig aan te bieden. Ik sluit niet uit dat we in de loop van het jaar meer van dergelijke overeenkomsten gaan ondertekenen met grote partijen. Daarnaast hebben we een half jaar terug nog twee budgetwinkels geopend en is er een consulent beschikbaar op het Werkplein aan de Paardenmarkt in Alkmaar.”

bron:Gemeente Alkmaar