Het aantal verleende bouwvergunningen voor
nieuwbouwwoningen is in het eerste kwartaal van 2007 met 23 procent
gedaald ten opzichte van het eerste kwartaal van 2006. Dit is het
tweede opeenvolgende kwartaal dat er minder bouwvergunningen zijn
verleend. Het aantal gereedgekomen woningen is in het eerste
kwartaal van 2007 met 16 procent afgenomen. Dat blijkt uit
berekeningen van het CBS.

Ruim 18 duizend bouwvergunningen
verleend

In het eerste kwartaal van 2007 is er voor
ruim 18 duizend woningen een bouwvergunning afgegeven. Dit zijn er
ruim 5 duizend minder dan in dezelfde periode van 2006. Alleen in
Noord-Brabant, Gelderland, Groningen en Flevoland nam het aantal
bouwvergunningen toe. In Noord-Holland (3,0 duizend
bouwvergunningen minder) en de provincie Utrecht (–1,4
duizend) was de afname het grootst, vooral door de daling in
Amsterdam en Utrecht.

Minder opgeleverde woningen

In het eerste kwartaal van 2007 zijn 10
duizend nieuwe woningen gereedgekomen, ruim 2 duizend woningen
minder dan in het eerste kwartaal van 2006. In alle provincies, met
uitzondering van Noord-Brabant (359) en Groningen (46), zijn in het
eerste kwartaal van 2007 minder woningen opgeleverd dan in het
eerste kwartaal van 2006. De afname van het aantal opgeleverde
woningen was het grootst in Limburg (566 woningen minder) en
Utrecht (–548).

Voorraad nog op te leveren woningen
stijgt

Eind maart 2007 was de voorraad nog op te
leveren woningen ruim 177 duizend. Dat is 11 procent meer dan een
jaar eerder. In alle provincies is de voorraad nog op te leveren
woningen toegenomen. In Zuid-Holland is de toename het grootst.

bron:CBS