In de eerste helft van 2006 is er minder consumptief krediet verleend dan in dezelfde periode van 2005. Consumenten staan daarentegen steeds meer rood op hun betaalrekeningen. Dat blijkt uit een onderzoek van het CBS.

Uitstaande schuld consumptief krediet neemt af
In de eerste zes maanden van 2006 is voor bijna 4,7 miljard euro geleend via consumptief krediet. Dat is 7 procent minder dan in de eerste zes maanden van 2005, toen er nog voor ruim 5 miljard euro krediet verstrekt werd.
Tegelijkertijd losten consumenten over de periode januari tot juli van dit jaar meer af dan ze leenden. Daardoor lag eind juni 2006 de uitstaande schuld aan consumptief krediet 0,8 miljard euro lager dan een jaar eerder.

Van het totale consumptief krediet van 4,7 miljard euro werd 2,6 miljard euro verstrekt als doorlopend krediet, 1,5 miljard euro als creditcardkrediet  en 0,6 miljard euro als aflopend krediet.
De daling van de totale kredietverlening in de eerste zes maanden van 2006 is vooral een gevolg van een afname van het doorlopend krediet met 417 miljoen euro. Via de andere twee kredietvormen werd juist meer geleend. Ten opzichte van het eerste halfjaar van 2005 nam het gebruik van het aflopend krediet met 6,5 procent en het gebruik van het creditcardkrediet met 3,2 procent toe.

Consumenten staan meer rood
Tegenover de krimp van het consumptief krediet staat een groei van de roodstand op betaalrekeningen. Bedroeg de gemiddelde roodstand in het eerste halfjaar van 2005 nog 7 miljard euro, in het  eerste halfjaar van 2006 was dat 7,4 miljard euro. Doordat daarnaast het aantal rekeningen met een debetsaldo daalde, steeg de gemiddelde roodstand per rekening.

bron:CBS