In de regio Haaglanden worden minder
fietsen gestolen. De afgelopen vijf jaar daalde het aantal
diefstallen met de helft. Het aantal fietsendieven dat werd
aangehouden, steeg juist fors.

Aantal gedaald

Dat blijkt uit de cijfers van Politie
Haaglanden over de periode 2002-2006. Verdwenen er in de negen
gemeenten in de regio in 2002 nog bijna 12.000 fietsen, in 2006 was
dat aantal gedaald tot ongeveer 6.600.

Hotspots

Uit de aangiften is ook af te leiden
wanneer de meeste fietsen verdwijnen. De pieken zijn om drie uur
’s middags en acht uur ’s avonds. Blijkbaar is er bij
dieven dan de grootste ‘vervoerbehoefte’. De helft van
de gestolen fietsen verdween tussen 12.00 en 17.00 uur. Hotspots in
de regio als het gaat om deze ergerlijke vorm van criminaliteit: de
centra van Den Haag, Delft en Zoetermeer.

Minderjarigen

Daalt het aantal diefstallen, het aantal
aanhoudingen van fietsendieven stijgt juist. In 2002 konden er 255
in de kraag worden gevat, in 2006 was dat aantal gestegen tot 406.
Ruim 62 procent van de diefstallen wordt gepleegd door
minderjarigen en jongvolwassenen.

Centraal register

Toch verdwijnen er nog te veel fietsen.
Het centraal register dat de minister nog dit jaar bij de
Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) gaat inrichten, zal een goede
rol kunnen spelen. In dit register worden alle gestolen fietsen
opgenomen die zijn uitgerust met een chip of een ander kenmerk
én de fietsen waarvan merk of framenummer bekend zijn.

bron:Politie Haaglanden