Het Bureau Verkeershandhaving Openbaar Ministerie (BVOM) heeft vrijdag met de provincie Noord-Brabant afgesproken dat het beheer van flitspalen overgaat naar het BVOM. Het gaat om 88 palen die worden overgenomen en 25 palen die worden verwijderd. Afspraken hierover in de rest van Nederland volgen naar verwachting op korte termijn. Door eigendom en beheer van de flitspalen in één hand te hebben, kunnen reparaties sneller worden uitgevoerd. Flitspalen die niet staan op plaatsen waar ze een bijdrage leveren aan de verkeersveiligheid worden verwijderd.

In Nederland staan naar schatting ongeveer 1.700 flitspalen. Een deel hiervan staat op plaatsen waar wegaanpassingen een grotere bijdrage aan de verkeersveiligheid kunnen leveren. Dit zijn veelal flitspalen van gemeente of provincie. Het BVOM biedt aan om dergelijke palen kosteloos over te nemen. Flitspalen die niet op de goede plaats staan, worden verwijderd. Door de nieuwe werkwijze waarbij eigendom én beheer bij dezelfde organisatie liggen, kunnen flitspalen sneller worden vervangen. Bijkomend voordeel van de centrale aansturing vanuit het BVOM is dat de beheerskosten van flitspalen dalen.

De verwachting is dat het aantal flitspalen in Nederland afneemt. “Automobilisten houden zich gelukkig steeds beter aan de snelheid”, aldus landelijk verkeersofficier Koos Spee. “Omdat mensen rustiger rijden, zien we dat het aantal doden en gewonden in het verkeer de laatste jaren afneemt.” Deze ontwikkeling komt overigens niet alleen voor rekening van de bekende flitspalen. “Ook de onopvallende politieauto’s met een camera aan boord en de controles in woonwijken dragen ertoe bij, dat mensen zich bewuster zijn van de gevaren van een te hoge snelheid.”

Rustiger rijgedrag dankzij verkeerscontroles
De deze week verschenen onderzoeksgegevens onderstrepen, dat de daling van het aantal verkeersdoden wordt veroorzaakt doordat mensen zich beter aan de snelheid houden. De onderzoekers van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) geven in hun persbericht echter geen verklaring waarom mensen rustiger zijn gaan rijden. Uit onderzoeksgegevens van het BVOM blijkt, dat verkeerscontroles hier voor een belangrijk deel aan bijdragen. Het aantal mensen dat te hard rijdt halveert op wegen waar wordt gecontroleerd. Dit vertaalt zich in een daling van het aantal doden met 10%. Het aantal ongevallen met alleen blikschade neemt dankzij verkeerscontroles van de politie nog meer af.

Het BVOM werkt nauw samen met de politie en wegbeheerders. In onderling overleg wordt gekeken op welke wegen gevaarlijke situaties bestaan en welke maatregen nodig zijn om hier iets aan te doen. Flitspalen moeten staan op plaatsen waar ze bijdragen aan de verkeersveiligheid. De gegevens uit de ongevallenanalyses en de overtredingspercentages bepalen of er bij een bepaalde weg een flitspaal komt of niet.

bron:BVOM