In 2006 zijn 3,9 duizend huwelijken
geëindigd in een flitsscheiding. Dit is een daling van 800 ten
opzichte van een jaar eerder. In 2005 daalde het aantal
flitsscheidingen met 300 ook al licht. De populariteit van de
flitsscheiding lijkt hiermee over zijn hoogtepunt heen te zijn. Dit
blijkt uit de tellingen van het CBS.Het aantal flits- en
echtscheidingen samen lag de afgelopen zes jaar vrij stabiel rond
de 36,5 duizend per jaar.

Minder huwelijken omgezet naar
partnerschap

Voor een flitsscheiding moet het huwelijk
eerst worden omgezet naar een geregistreerd partnerschap. In 2006
was het aandeel omzettingen onder de partnerschapsregistraties
gedaald naar 37 procent. In de vier jaren daarvoor ging het nog bij
ongeveer de helft van de partnerschapsregistraties om omzettingen
van een huwelijk naar een partnerschap. Het aantal nieuwe
partnerschappen nam de afgelopen zes jaar gestaag toe.

Ook minder flitsscheidingen bij paren
zonder kinderen

De afname van het aantal flitsscheidingen
in 2006 geldt zowel voor paren met kinderen als paren zonder
kinderen. Vorig jaar had meer dan de helft van de vrouwen betrokken
bij een flitsscheiding thuiswonende kinderen. Van de vrouwen
betrokken bij een echtscheiding had ruim zeven op de tien
thuiswonende kinderen.

bron:CBS