Gemeenten hebben over 2005 waarschijnlijk minder geld nodig voor het
uitbetalen van bijstandsuitkeringen. Het budget daarvoor wordt daarom
naar verwachting met ongeveer 330 miljoen euro verlaagd, een daling van
6,5 procent. Er is minder geld nodig omdat er minder mensen een beroep
doen op de bijstand dan verwacht. Een van de oorzaken daarvan is een
gunstiger economische ontwikkeling.

 
 
Dit blijkt uit een voorlopige raming van het ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid. Het definitieve budget bepaalt het ministerie
in september van dit jaar.   
 
Het bedrag dat gemeenten krijgen is toereikend voor het betalen van
bijstandsuitkeringen. Omdat gemeenten minder uitkeringen hoeven te
verstrekken hebben zij ook minder geld nodig. Het gaat uitsluitend om
het budget dat is bedoeld voor het uitbetalen van uitkeringen.
Gemeenten krijgen ook geld voor het weer aan de slag helpen van
bijstandsgerechtigden.  

Bron: ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular