De afdeling Stedelijke Vernieuwing in Amsterdam verzoekt een van de woningcorporaties om een zogenaamde dove gevel te bouwen voor een nieuwbouwproject langs de ringweg A10. De huidige bebouwing wordt gesloopt, hiervoor in de plaats komen 430 nieuwe woningen. Door het aanbrengen van deze ´Dove gevel‘˜ vermindert de geluidsoverlast met 15% ten opzichte van de huidige situatie en voldoet daarmee aan de huidige geluidsnormen, aldus de berichtgeving begin maart in de krant.
Huidige regelgeving ontoereikend
à¢â‚¬Å“Het lijkt een enorme verbeteringà¢â‚¬, zegt Lucas Keizer van de KGIGROEP à¢â‚¬Å“maar de huidige geluidsnormen zijn veel te ruim opgesteld en gedateerd. In december sprak ik met Politieke Partijen om het wetsvoorstel voor de aanleg van geluidsplafonds van toenmalig Minister J. Cramer uit te breiden. Het voorstel getuigt van een gering ambitieniveau en weinig kennis voor de daadwerkelijke oorzaken voor geluidsoverlast. Gelukkig is de nieuwe wetgeving niet aangenomen, door de schriftelijke procedure die Lucas Keizer gestart is. Tegelijkertijd is door de val van het Kabinet de dialoog over dit onderwerp stilgelegd, waardoor pas in de tweede helft van dit jaar het onderwerp opnieuw op de agenda gezet kan worden.
Weinig aandacht voor geluidshinder
Naast geluidsoverlast dat veroorzaakt wordt door wegverkeer (17%), is in meer dan 23% van alle geluidshinder klachten sprake van lawaai dat veroorzaakt wordt door buren en 60% door constructiefouten. Wordt het dan niet eens tijd om hierbij stil te staan? In Nederland wordt te weinig aandacht geschonken aan geluidshinder, terwijl het iedere burger in Nederland (in)direct raakt. Uit onderzoek van de Universiteit van Gent blijkt dat geluidshinder binnen enkele jaren een groter probleem is dan luchtvervuiling, maar nog erger is dat meer dan € 1 miljard overheidsgeld betaald wordt aan Nederlanders die thuis zitten en niet kunnen werken, doordat zij overlast zijn door het lawaai waarin we dagelijks leven.
€ 1 miljard overheidsgeld
Maar wie is zich dat bewust? Meer dan € 1 miljard overheidsgeld wordt jaarlijks betaald om de symptomen te bestrijden. Waarom besteedt het Ministerie deze gelden niet aan het opleiden van gekwalificeerde medewerkers die zowel architecten, projectontwikkelaars en beleidsmedewerkers kunnen adviseren over geluidsisolatie? In de KGIAcademie worden deze specialismen ontwikkeld, zegt Lucas Keizer die samen met Ad van Dommelen, directeur KGIAcademie opleidingen in samenwerking met leveranciers en bouwers opgericht hebben. Gezamenlijk kunnen wij met speciaal opgeleide monteurs de geluidshinder vraagstukken met meer dan 50% reduceren.à¢â‚¬De oplossing is eenvoudig, als je weet wat kwalitatieve geluidsisolatie betekent en uit kunt voerenà¢â‚¬, aldus Lucas Keizer