Begin april berichtte het Landelijk Informatie centrum Voertuigcriminaliteit (LIV) dat - in samenwerking met de Roemeense autoriteiten - 2.200 in Nederland gestolen voertuigen (met name personenauto's en aanhangwagens) waren terug gevonden in het Roemeense kentekenregister. Nader onderzoek heeft aangetoond dat uiteindelijk sprake is van een aanzienlijk lager aantal voertuigen. In totaal hebben de Roemeense autoriteiten 529 voertuigen teruggevonden die met name và³à³r 2001 in Nederland zijn ontvreemd.

In goede samenwerking tussen LIV, een samenwerkingsverband van politie (KLPD), RDW en VAR (verzekeraars), en de politie en voertuigregistratie van Roemenië, heeft in maart een vergelijking plaats gevonden. Het betreft een vergelijking tussen een bestand van Nederlandse voertuigen die de laatste 15 jaar in Nederland zijn gestolen (155.000 voertuigen), en het huidige kentekenregister in Roemenië. Aanvankelijk werden hieruit ruim 2.500 hits gescoord. Diepergaande analyse heeft opgeleverd dat in bijna 2.000 gevallen niet kan worden aangenomen dat hier sprake was van diefstal. De voornaamste oorzaak hiervan is dat tot zo'n tien jaar geleden de chassisnummers (Vehicle Identification Number) minder dan de huidige 17 posities bevatten. Hierdoor kwamen delen van chassisnummers wel overeen, echter het betrof niet het gestolen voertuig. Bovendien werden chassisnummers niet uniek per voertuig gebruikt.
Van 529 voertuigen kon worden vastgesteld er wel sprake is van diefstal. Het merendeel van deze voertuigen had een bouwjaar van và³à³r 1990, waardoor vaststelling van vorige eigenaren of verzekeringsmaatschappijen niet mogelijk was. Een honderdtal voertuigen is aangemeld bij de vorige eigenaren, in de meeste gevallen de verzekeringsmaatschappijen die de eerder gedupeerde eigenaar schadeloos hebben gesteld. De verzekeringsmaatschappijen zullen besluiten of en zo ja wat er met de auto's gaat gebeuren. De verwachting is dat dit het geval zal zijn voor dertien duurdere voertuigen met de bouwjaren 2000 en 2001. Dit betekent dat deze voertuigen in samenwerking met de Roemeense autoriteiten in beslag zullen worden genomen. Het begrip 'bezit te goeder trouw', zoals dit in Nederland geldt, is in een aantal landen niet van toepassing waaronder in Roemenië.

Opmerkelijk feit is dat het herregistreren (wit wassen) van in het buitenland en in dit geval in Nederland gestolen voertuigen de laatste jaren in Roemenië niet meer is voorgekomen. De laatste herregistratie van een in Nederland gestolen auto dateert uit 2001. Dit komt doordat Roemenië sinds medio 2001 gebruik maakt van het European Car and Drivinglicence Information System (EUCARIS). Dit systeem maakt het mogelijk dat autoriteiten importvoertuigen vooraf kunnen controleren in het land van herkomst. Veertien Europese lidstaten en Roemenië maken gebruik van dit systeem. In 2004 werd het systeem door de deelnemende landen ruim 4,5 miljoen keer gebruikt.
Deze resultaten zijn bereikt dankzij goede samen werking tussen de registratie- en politie autoriteiten van zowel Roemenië als Nederland.

bron:RDW