Het aantal gevallen van euthanasie is
gedaald van 3500 in 2001 naar 2325 in 2005. Artsen hebben in 2005
80% van de gevallen van euthanasie gemeld. Dat is aanzienlijk hoger
dan in 2001 (54%). Dit blijkt uit een evaluatierapport van de
Euthanasiewet dat op 10 mei 2007 is aangeboden aan staatssecretaris
Bussemaker (VWS) en minister Hirsch Ballin (Justitie).

Het aantal uitdrukkelijke verzoeken om
euthanasie of hulp bij zelfdoding daalde van 9700 in 2001 naar 8400
in 2005.

Meldingen

Staatssecretaris Bussemaker zei blij te
zijn met de uitkomsten van de evaluatie. Ze noemt het feit dat 80%
van de euthanasiegevallen wordt gemeld de 'belangrijkste
uitkomst'.

De reden om niet te melden is volgens de
onderzoekers bijna altijd dat de arts vindt dat er vooral sprake is
van het verlichten van het lijden bij een stervende
patiënt.

Zorgvuldigheidseisen

Artsen houden zich volgens de onderzoekers
vrijwel altijd aan de zorgvuldigheidseisen voor euthanasie.

Palliatieve sedatie

Het aantal gevallen van palliatieve
sedatie nam in deze periode toe van 8500 naar 9600. Bij palliatieve
sedatie worden patiënten die nog hooguit twee weken te leven
hebben, in diepe slaap gebracht. Zij krijgen geen vocht meer
toegediend.

Volgens de onderzoekers komt de daling van
het aantal gevallen van euthanasie en hulp bij zelfdoding
waarschijnlijk door de stijging van de palliatieve sedatie.

Reactie

Het kabinet heeft volgens staatssecretaris
Bussemaker geen plannen de wet of de uitvoeringspraktijk op
cruciale onderdelen aan te passen.

'Het is goed te weten dat het onderzoek
bevestigt dat dat niet nodig is. Maar als er op sommige punten nog
iets te verbeteren of te verduidelijken valt, dan zullen wij daar
in een definitief standpunt zeker aandacht aan besteden', aldus
Bussemaker.

Euthanasiewet

In 2002 werd de Wet toetsing
levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding ingevoerd.
De wet moest de meldingsbereidheid bij euthanasie verhogen.

Bron:VWS